Kriterier och granskning av abstrakt

Punkterna nedan gäller samtliga abstrakt. Läs noga igenom instruktioner och kriterier innan du lämnar in.

 • Abstrakt ska vara skrivna på svenska, förutom för poster och symposium som kan vara på svenska eller engelska.
 • Titeln får max vara 150 tecken.

 • Abstrakttexten får innehålla max 250 ord.

 • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstrakt. Abstrakttexten publiceras i enlighet med det som skickats in.

 • All korrespondens angående abstraktet sker med inlämnande författare som ansvarar för att information når eventuella medförfattare och presentatörer.

 • Abstrakt som skickats in kan inte ändras.

 • Antagna abstrakt presenteras i en abstraktsamling på arbetsterapiforum.se.

 • Alla presentatörer erlägger deltagaravgift och måste vara anmälda senast den 25 november 2024 för att säkerställa sin presentation i programmet.

Så här går abstraktgranskningen till

Arbetsterapiforums program bygger på abstrakten som skickas in. Programgruppen granskar abstrakten anonymiserade och tar enbart ställning till den text som presenteras där. Därför är det viktigt att alla viktiga delar av ditt arbete finns beskrivna i abstrakttexten. Varje abstrakt bedöms av minst två ledamöter ur programgruppen.

Bedömningskriterierna är att:

 • instruktionerna vid inlämnande av abstrakt har följts.
 • titeln överensstämmer med innehållet i abstrakttexten.
 • abstraktet har en tydlig koppling till arbetsterapi/aktivitetsvetenskap.
 • abstraktet inte är ren reklam för en produkt eller företag.
 • abstraktet ej strider mot Sveriges Arbetsterapeuters stadga (avseende 1.2 Gemensam värdegrund).
 • motsvarande abstraktinnehåll inte har presenterats på tidigare Arbetsterapiforum. Vidareutveckling av resultat är välkommet.
 • även nyhetsvärde och relevans för Arbetsterapiforums målgrupp vägs in vid programläggning.

Programgruppen

Programgruppen består av:

 • Elin Ekbladh, leg. arbetsterapeut, docent, Linköpings universitet och ordförande i programgruppen
 • Kajsa Lidström Holmqvist, leg. arbetsterapeut, docent, Region Örebro Län, Örebro universitet
 • Margarita Mondaca, leg. arbetsterapeut, med dr., Umeå universitet
 • Maria Prellwitz, leg. arbetsterapeut, docent, Luleå tekniska universitet
 • Iolanda Santos Tavares Silva, överarbetsterapeut, med. dr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset