Krav på upphovsrätt för medverkande

Du som har lämnat in abstrakt till Arbetsterapiforum den 6–7 maj 2025 behöver försäkra dig om att både du själv och Sveriges Arbetsterapeuter ges tillåtelse av upphovsmännen till materialet att visa inlämnat material. Eventuellt brott mot upphovsrättslagen kan därför Sveriges Arbetsterapeuter inte hållas juridiskt ansvarigt för.

Du behöver läsa hela instruktionen noggrant eftersom du är den som är juridiskt ansvarig – det är en förutsättning för din medverkan.

Krav på upphovsrätt

Du som har lämnat in abstrakt till Arbetsterapiforum den 6–7 maj 2025 behöver försäkra dig om att både du själv och Sveriges Arbetsterapeuter ges tillåtelse av upphovsmännen till materialet att visa inlämnat material enligt nedanstående:

  • På den fysiska konferensen den 6–7 maj 2025
  • På Arbetsterapiforums lösenordsskyddade webbsidor till och med den 31 oktober 2025
  • På Sveriges Arbetsterapeuters Vimeokonto med skyddade länkar

Alla medverkande behöver säkerställa att Sveriges Arbetsterapeuter får upphovsrätt att visa samtligt material – eventuellt brott mot upphovsrättslagen kan därför inte Sveriges Arbetsterapeuter hållas juridiskt ansvarigt för i och med detta avtal, som du godkänner i och med att du lämnar in ditt abstrakt.

Ovanstående är en förutsättning för ditt deltagande på Arbetsterapiforum!

Vad kräver upphovsrätt?

  • Den som författat en originaltext äger upphovsrätt till texten och behöver ge sitt godkännande till andra om de vill visa och använda sig av texten i andra sammanhang.
  • Den som tagit originalbilder, filmer eller gjort originalillustrationer äger upphovsrätt till dessa verk och behöver ge sitt godkännande till andra om de vill visa och använda sig av bilderna eller illustrationerna i andra sammanhang. Det är inte tillåtet att kopiera eller låna bilder från till exempel internet eller andras presentationer, om det inte uttryckligen framgår att upphovsmannen ger sitt tillstånd till fritt användande. Allt annat är ett brott mot upphovsrättslagen. Det finns både nationell och internationell lagstiftning. Idag finns program som automatiskt söker igenom nätet efter material som används utan upphovsrätt.
  • Den som konstruerat ljud och musik äger upphovsrätt till ljudet eller musiken och behöver ge sitt godkännande till andra om de vill visa och använda sig av ljudet och musiken i andra sammanhang.
  • Ett godkännande från upphovsrättsinnehavaren behöver kunna bevisas och bör därför vara skriftligt. Det ska tydligt framgå vad upphovsrättsinnehavaren lämnar sitt samtycke till. I det här fallet behöver du säkerställa att de inramade punkterna omfattas av din tillåtelse att använda originalverken.
  • Upphovsrättsinnehavaren kan kräva en ekonomisk ersättning för att du ska få använda dig av originalverken.