Köp ETUQ och få Rådgivning och förskrivning av teknik på köpet

Under november 2023 får du som medlem "Rådgivning och förskrivning av teknik" på köpet när du beställer "Användning av vardagsteknik – frågeformulär vid intervju (ETUQ)".

ETUQ:s frågeformulär används i strukturerad intervju och syftar till att undersöka personers uppfattning om deras förmåga respektive svårigheter att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster samt teknikens relevans.

Frågeformuläret innehåller sju frågeområden:

  • Hushåll
  • Information och kommunikation
  • Egenvård
  • Underhåll och reparation
  • Tillgänglighet
  • Ekonomi och inköp
  • Resor

Instrumentet är framtaget av forskare vid Karolinska institutet och används av arbetsterapeuter bland annat inom geriatrik, rehabilitering, minnesutredning och primärvård. När du köper ETUQ ingår också en onlinekurs på engelska om instrumentet och dess tillämpning.

Medlemspriset för ETUQ är 800 kronor, inklusive moms och porto, och under november 2023 får du som medlem Rådgivning och förskrivning av teknik (värde 290 kronor) på köpet när du beställer ETUQ. Ange koden NOV23 för att ta del av erbjudandet. Dialogstödet utgår från samma forskargrupp som ETUQ och forskning som har gjorts med personer med demens och deras närstående. Nu har målgruppen breddats till äldre personer generellt som är i behov av teknikstöd samt deras närstående.

Beställ ETUQ i webbutiken och få Rådgivning och förskrivning av teknik på köpet