Nyheter 2024

April 2024

Tack för enkätsvar! Träff med Arbetsförmedlingen om Steg till arbete

2024-04-24

Ett varmt och stort tack till alla medlemmar som arbetat eller arbetar inom Arbetsförmedlingens insats Steg till arbete och som besvarat Sveriges Arbetsterapeuters enkät! Enkätsvaren är alarmerande.

Läs mer

Historiskt många väljer att studera till arbetsterapeut

2024-04-19

Ansökningsperioden till höstens antagning har nu stängt och historiskt många har valt arbetsterapeut som sitt förstahandsval, hurra!

Läs mer

Ändrat datum för nyheter om AB 24!

2024-04-19

Vi har sedan tidigare planerat in ett Luncha med facket-möte om nyheterna i AB 24 den 24 april. Men nu skjuter vi på det till den 31 maj klockan 12.00-12.30!

Läs mer

Akademin lanserar ny användarmanual för MOHOST-S 

2024-04-18

"Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S)" syftar till att med olika insamlingsmetoder kartlägga personens delaktighet i aktiviteter inom personlig vård, boende, produktivitet och fritid – bortsett från symtom, diagnos eller behandlingsmiljö. Nu lanserar Akademin en uppdaterad användarmanual.

Läs mer

Med anledning av lagda varsel kommuner, regioner och Sobona bolag (HÖK/AB)

2024-04-16

Den 28 mars blev AkademikerAlliansen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona överens om ett nytt avtal. Ett avtal som AkademikerAlliansen är nöjda med. Det innebär också att AkademikerAlliansen som består av 16 förbund, har ett gällande löneavtal som löper tillsvidare, vilket innebär att medlemmar i respektive förbund omfattas av fredsplikt.

Läs mer

Illavarslande nedskärningar och avsaknad av proaktiva satsningar i välfärden

2024-04-15

Den 15 april presenterade regeringen sin vårproposition och ändringsbudget för 2024. Sveriges Arbetsterapeuter anser fortfarande att de tillskjutna medlen till regionerna är otillräckliga för att garantera en patientsäker vård och oroas över illavarslande nedskärningar som drabbar de mest utsatta.

Läs mer

Tryggare för dig med juristförsäkring

2024-04-15

Nu kan du som medlem teckna HELPs juristförsäkring. Du får då hjälp med juridiken som rör ditt privatliv.

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker!

2024-04-09

Under april genomför Novus, på uppdrag av Sveriges Arbetsterapeuter, en undersökning där alla yrkesverksamma medlemmar får ge sin syn på kvaliteten på medlemskapet.

Läs mer

Få koll på din tjänstepension ITP och gör dina val hos Avtalat

2024-04-03

Under april får du som är privatanställd tjänsteman ditt årliga besked om din tjänstepension ITP. En nyhet för i år är att årsbeskedet från och med nu skickas från Avtalat – inte från Collectum. Det är också hos Avtalat du loggar in för att få en överblick över din tjänstepension och göra dina val.

Läs mer

Ny version av Avtalet försäkrar

2024-04-02

Nu har en ny version av Avtalet försäkrar för 2024 kommit.

Läs mer