Nästa steg taget mot en ny socialtjänstlag

Idag presenterade regeringen sitt förslag till ny socialtjänstlag. Lagen ska fortsatt vara en målinriktad ramlag, men kommer förstärkas med fyra nya målområden som bland annat handlar om att skapa jämlika och jämställda levnadsvillkor, öka tillgängligheten till insatser, ett ökat fokus på planering och uppföljning samt att arbeta mer förebyggande. En annan stor förändring är tillägget om att insatserna ska vara baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, något som tidigare inte varit lagstadgat.

Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar inriktningen på den nya socialtjänstlagen.
– Det är ett stort steg framåt för svensk välfärd att vi nu får en socialtjänst som enligt lag ska vara kunskapsbaserad. Det är viktigt för att säkra kvalitén och förbättrar också förutsättningarna för att utveckla och implementera ny kunskap, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Förbundet ser även mycket positivt på lagens nya inriktning som innebär att förebyggande insatser ska prioriteras.
– Om vi ska nå en hållbar samhällsutveckling kan hälsofrämjande och förebyggande insatser inte vara fritt valt arbete ute i våra kommuner, säger Ida Kåhlin.

Presentationen skedde vid en pressträff där även representanter från SKR, Sveriges Socialchefer samt ordföranden för fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR. Vid pressträffen betonade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att den nya lagen inte hade kunnat bli verklig utan det goda samarbetet mellan regeringen, SKR och professionsorganisationerna.

Regeringens förslag till ny lag ska nu skickas på remiss till Lagrådet innan den slutligt kan antas av Sveriges riksdag.

Presentation från pressträffen!