Ensam man med rullstol i sjukhusmiljö

Tuffa tider i regionerna

Det är tuffa ekonomiska tider i regionerna och flera har aviserat för personalminskningar och även varslat personal. SKR beräknar att underskottet för 2024 kommer att hamna på 24 miljarder kronor.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Mostphotos

I början av mars gick regeringen ut med att man satsar 6 miljarder kronor extra på sjukvården och att man förväntar sig att regionerna använder pengarna för att undvika uppsägningar av vårdpersonal inom kärnverksamheten.

– Många arbetsterapeuter har redan i dag en arbetssituation som är långsiktigt ohållbar. Ökat tempo, för få kollegor och krympande resurser innebär stora utmaningar. Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar att regeringen skjuter till medel till regionerna, men satsningen räcker inte för att garantera en patientsäker vård i en tid då förväntningar på hälso- och sjukvården aldrig varit större, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Hon fortsätter:

– Vi ser inte hur kommande neddragningar i regioner och kommuner ska kunna genomföras samtidigt som implementeringen av en god och nära vård ska uppnås. Våra medlemmar har redan nu en undermålig arbetsmiljö med höga sjukskrivningstal till följd av otillräckliga resurser.

Region Värmland är en av regionerna som aviserat neddragningar – där handlar det om 750 tjänster som ska bort. Raul Holmgren är central ombudsman med ansvar för Värmlandskretsen. Han berättar att 12 rehabkoordinatorer (varav majoriteten var arbetsterapeuter) i regionen redan i höstas riskerade att bli av med jobbet. Av dem valde hälften själva att söka sig vidare till andra arbetsgivare. Efter förhandlingar med regionen är resultatet att bara en person ska omplaceras, och ingen kommer att sägas upp i nuläget.

– Det är glädjande att ingen av våra medlemmar kommer att mista jobbet i det här skedet av processen. Men hur det ser ut framöver vet vi inte eftersom regionen har flaggat för att det kommer att krävas besparingar i andra verksamheter.

Raul Holmgren ansvarar även för Östergötland och även där riskerar arbetsterapeuter att drabbas av neddragningarna. Regionen har välkomnat tillskottet från regeringen, men har sagt till bland annat SVT att det inte påverkar varslen.

– Vi vet att arbetsterapeuter tyvärr kommer att drabbas av neddragningarna, men inte i vilken omfattning eftersom vi precis har inlett förhandlingarna med arbetsgivaren. Jag förstår att det väcker oro hos medlemmar som riskerar att drabbas. Prata med ditt lokala ombud eller kontakta förbundets medlemsrådgivning om du känner dig orolig eller har frågor om processen, säger Raul Holmgren och tillägger att det förstås gäller oavsett var i landet eller inom vilken verksamhet man jobbar.

Avslutningsvis lyfter han betydelsen av de lokala ombuden i tider av neddragningar och omorganisationer.

– Våra lokala ombud gör ett fantastiskt jobb. Deras kunskap och lokalkännedom är väldigt värdefull för oss centrala ombudsmän. De lokala ombuden har örat mot marken och vet ofta tidigt vad som är på gång. Hör av dig till medlemsrådgivningen om du är intresserad av att bli skyddsombud eller lokalt ombud så berättar vi mer om vad det innebär och vilken skillnad du kan göra på din arbetsplats och för dina kollegor.