Chokladbollar, grillchips och Adina Cederblad. Bilden är ett montage.
Chokladbollar, grillchips och Adina Cederblad. Obs. Bilden är ett montage.

Ny bok ger mersmak på gamla tegelstenar

Adina Cederblad, arbetsterapeut och professionsadministratör på Sveriges Arbetsterapeuter har läst boken Modeller i Arbetsterapi.

Text: Adina Cederblad  Foto: Katja Alexanderson

När jag var vegan i slutet av 1990-talet fanns knappt sojamjölk i affären. Det var ett hårt slit att som tonåring få det att fungera och kosten bestod nog mest av delicatobollar och grillchips. Nu är jag inte vegan längre men jag tänker ibland på hur enkelt det måste vara i dag. Samma känsla infinner sig när jag håller i boken Modeller i arbetsterapi. Det känns nästan lite förbjudet, får det vara så här enkelt att ta till sig arbetsterapeutiska teorier?

Boken utger sig för att vara en översiktlig, lättförståelig grundbok på svenska om arbetsterapeutiska begreppsmodeller – och jag håller med. Den är rolig att bläddra igenom och riktar sig till både studenter inom arbetsterapi och yrkesverksamma arbetsterapeuter som vill uppdatera sina kunskaper.

På bara 116 sidor sammanfattas och förklaras Model of Human Occupation (MOHO), Canadian Model of Occupational Performance (CMOP-E), Kawamodellen och Transactional Model of Human Occupation (TMO). I respektive kapitel beskrivs modellernas centrala begrepp, hur begreppen bildar en helhet och hur modellen kan användas i praktiken, ofta med klientexempel och reflektionsfrågor. Boken avslutas med ett kapitel kring likheter och skillnader mellan modellerna. Det komprimerade innehållet och den direkta kopplingen till praktisk tillämpning tror jag gör att boken kommer att uppskattas av många.

Att MOHO och CMOP-E är med känns nästan självklart då de är väletablerade och används flitigt både i undervisning och i praktiken. Glädjande var att se Kawa-modellen presenteras, med lättillgängliga illustrationer, och dessutom TMO med hela sin arbetsterapiprocess Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM).

Det bästa av allt är nog att boken ger mersmak. Jag blir sugen på att bläddra i de gamla tegelstenarna på engelska igen!

Boken hittar du på Studentlitteratur (med 15% rabatt via Min sida)