Ida Kåhlin, förbundsordförande

Lönen, lönen, lönen!

LEDAREN. ”Arbetsterapeuter ska ha möjlighet till livslångt lärande, specialisering och karriärutveckling och en lön som återspeglar kompetensen och kraven i arbetet.”

I början av varje år synliggörs ofta lönefrågorna lite extra i förbundets verksamhet. En stor anledning till det är att vi då offentliggör resultatet från vår årliga löneenkät. Den nya statistiken publiceras i Saco lönesök och därefter följer presentationer och diskussioner med ombudsmän, förtroendevalda och medlemmar i digitala seminarier, i tidningen Arbetsterapeuten och våra olika nyhetsbrev. Stort tack till er alla som svarat på löneenkäten. Lönestatistiken är en viktig del i förbundets strategiska och opinionsbildande arbete, men också ett betydande stöd för enskilda medlemmar inför lönesamtal eller byte av tjänst.

Utifrån årets enkätresultat kan vi bland annat konstatera att medellönen för arbetsterapeuter generellt har ökat mer än det så kallade ”märket” samt att anställda inom privat sektor hade den bästa löneutvecklingen. Medellönen för nyutexaminerade ökade med hela 5,7 procent, vilket med stor sannolikhet kan relateras till den omfattande brist på arbetsterapeuter som just nu råder på både etablerade och nya arenor. Detta är förstås positiva steg framåt som vi ska glädjas över, men innebär det att vi är nöjda? Svaret på den frågan är ett stort NEJ. Arbetsterapeuter går fortfarande back på sin utbildning. Det kan vi aldrig acceptera.

Enträget måste vi fortsätta vårt uppdrag med att förbättra arbetsterapeuters livslön, det vill säga inkomsten under hela livet inklusive pension. Lön är INTE en fråga för en viss del av året. Lön ska pratas varje dag. Som förbund har vi ett stort ansvar för att se till att såväl enskilda medlemmar som förtroendevalda får bra stöd och verktyg, men vi måste också ta ansvar för att synliggöra de strukturella löneskillnader som råder mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken och verka för förändring.

Sedan ett antal år är Sveriges Arbetsterapeuter del av rörelsen Lön hela dagen. Tillsammans med en rad andra fackförbund och kvinnoorganisationer verkar vi för lika lön för lika och likvärdigt arbete. Trots att kvinnor i dag har generellt högre utbildning än män är löneskillnaden mellan könen 9,9 procent. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:12, varje dag. När rörelsen bildades 2012 var klockslaget 15:51, vilket glädjande nog har flyttats framåt kontinuerligt sedan dess. Förra året gick dock klockan bakåt en minut. Det betyder att en lång positiv trend av minskade löneskillnader är bruten. Det betyder också att det är viktigare än någonsin att fortsätta lyfta de strukturella löneskillnaderna.

Arbetsterapi är samhällsekonomiskt lönsamt, men samhället och våra arbetsgivare ser och värderar inte oss arbetsterapeuter som den resurs vi är. Arbetsterapeuter ska ha möjlighet till livslångt lärande, specialisering och karriärutveckling och en lön som återspeglar kompetensen och kraven i arbetet. Lönefrågan är viktig för oss medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter. Som förbund kommer vi därför självklart fortsätta ge individuellt stöd till våra medlemmar och ta alla tillfällen att verka för att höja lönen för arbetsterapeuter genom att vara en stark och konstruktiv röst i samhällsdebatten och gentemot arbetsgivare. Lönefrågan har vår fulla uppmärksamhet varje dag, hela året.

Ida Kåhlin
förbundsordförande