För kollegornas talan i alla arbetsmiljöfrågor

KOLL PÅ. Skyddsombudet finns där för sina kollegor, som arbetstagarnas företrädare gentemot arbetsgivaren i frågor som rör arbetsmiljön. Efter två år som skyddsombud börjar arbetsterapeuten Björn Rosdahl bli varm i kläderna.

Text: Pontus Wikholm  Illustration: Helena Lunding Hultqvist

Tio år på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Sedan kände Björn Rosdahl sig redo att hoppa på uppdraget som skyddsombud.

– Dels har andra haft rollen tidigare, dels var det en mognadsgrej. Uppdraget är lite utöver det vanliga och jag kände att det var lättare då allt annat flyter på – och jag var bekväm i min roll som arbetsterapeut.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren och de anställda samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som det också kallas, är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

– Det är cheferna som är ansvariga. Men som skyddsombud är vi med i riskbedömningar inför olika förändringar i verksamheten, som till exempel ombyggnader, omorganisationer eller nya arbetsmetoder.

För att komma in i arbetet har Björn Rosdahl gått arbetsgivarens utbildning för chefer och skyddsombud samt utbildningar genom facket. I Hässleholm hålls utbildningar tillsammans med några andra kommuner – mycket kopplat till Suntarbetslivs material.

– Vi behöver samma bakgrundskunskaper som arbetsgivaren för att kunna samverka. Och prata samma språk.

De tre skyddsombuden på Björns arbetsplats (en från Fysioterapeuterna och en från Kommunal) har sina egna skyddsområden, men under de årliga arbetsmiljöronderna i början av mars var alla med.

– Rehabenheten är utplacerad på sex olika ställen, men skulle det vara något så representerar jag ju alla.

Under ronderna kom man bland annat fram till att både bilar och parkeringar behöver ses över. Andra stora frågor var den digitala arbetsmiljön med välfungerande it-system samt den höga arbetsbelastningen. Nu sammanställer man alla delar med arbetsgivaren och diskuterar åtgärder.

– Sen är det upp till arbetsgivaren att genomföra dem. Efter sommaren följer vi upp hur långt vi kommit och går vidare. Och så börjar vi på nytt nästa år.

Björn säger att samarbetet med cheferna funkar bra.

– Cheferna är duktiga, men det är klart de kan missa grejer. Och då är det vårt jobb som skyddsombud att påtala behov av riskbedömningar. Vi hade en situation där ett särskilt boende skulle utöka platserna, vilket hade lett till en ökad arbetsbelastning. De som påverkades hade en kontakt med cheferna, men flaggade till oss också och nu har vi en vidare dialog kring det.

Ett skyddsombud ska få den tid som behövs för att utföra sitt arbete. Hur mycket tid som går åt till rollen har Björn Rosdahl svårt att uppskatta.

– Ibland är det inget alls, ibland bara en timmes möte för något, men nu under arbetsmiljöronderna har det gått åt ganska många timmar.

Ingen ersätter Björn i verksamheten då han jobbar som skyddsombud (och fackligt arbetsplatsombud). Hittills har det gått ihop, med hjälp av kollegorna förstås, säger Björn.

– Det är viktigt att vara tydlig. Berätta vad det är för möten du går på, så kollegorna förstår varför man är borta. Det är lättare att hoppa in för någon om man förstår vad det ger.

Han tillägger:

– Sen är det ju oftast arbetsgivaren som kallar till mötena, och de har också ett intresse av att det ska löpa på. Mina närmaste chefer sätter gärna möten tidigt på morgonen eller senare på eftermiddagen så man hinner ut till patienterna.

Björn Rosdahl gillar att ha fått en större inblick i verksamheten som skyddsombud. Allra bäst tycker han om riskbedömningar inför förändringar – och att sitta ner och prata förslag på åtgärder.

– Det är kul. När man känner att de lyssnat och tagit till sig förslagen. När ens idéer ger resultat och man vet att man faktiskt varit med och påverkat något till det bättre. Då är jag rätt så nöjd.

Skyddsombud

Uppgifter
Skyddsombudet ska delta vid planering av alla frågor kring arbetsmiljö. Det kan handla om diskussioner inför en ombyggnad eller flytt, förberedelser för en omorganisation, hur nya arbetsmetoder ska införas och hur hälsofarliga ämnen ska användas. Psykiska och sociala frågor som stress, utbrändhet och belastningsbesvär hör också till uppgifterna. Källa: Arbetsmiljöverket

Suntarbetsliv
Suntarbetslivs grundutbildning till chefer och skyddsombud följer det systematiska arbetsmiljöarbetet och består av sex moduler: 1. Introduktion till SAM. 2. Undersöka arbetsmiljön. 3. Riskbedöma. 4. Åtgärda och följa upp. 5. Roller och ansvar. 6. Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan. I mitten av maj 2024 släpps en ny version. Källa: Suntarbetsliv

Facket
Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder alla skyddsombud en grundutbildning. I rollen som förtroendevald får skyddsombudet löpande mejl med nyheter kring bland annat arbetsmiljö, och kan delta i onlineträffar (Luncha med facket) med fortbildning kring till exempel digital skyddsrond, vad som är en rimlig arbetsmängd och hur man gör en riskanalys. Källa: Sveriges Arbetsterapeuter