Urstark arbetsmarknad – men arbetsterapi lockar allt färre

Arbetslösheten bland arbetsterapeuter är rekordlåg och Arbetsförmedlingen lyfter fram arbetsterapeut som ett yrke som säkrar jobbframtiden. Men samtidigt sjunker söktrycket och antagningspoängen för att komma in på arbetsterapeutprogrammet. Utvecklingen oroar förbundet.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Mostphotos

Det är lätt att få jobb som arbetsterapeut just nu, efterfrågan är stor i landets regioner och kommuner. Arbetsterapeut är ett framtidsyrke och hamnar på topp 15 när Arbetsförmedlingen listar jobb för en säker framtid. I maj var bara 140 arbetsterapeuter i hela landet inskrivna på arbetsförmedlingen, vilket är den lägsta siffran på minst tio år. Undantaget en liten uppgång under pandemin har arbetslösheten bland arbetsterapeuter konstant sjunkit de senaste tio åren.

– Siffrorna visar att på ett stort och växande behov av arbetsterapeuter. Och sätter ljuset på vilken nytta arbetsterapeuter tillför både för enskilda individer och samhället i stort, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Men trots en superstark arbetsmarknad hopar sig mörka moln på horisonten. Det utbildas för få arbetsterapeuter för att kunna svara upp mot behoven. Extra allvarligt är att söktrycket (antal förstahandssökande per plats) på utbildningarna har minskat de senaste åren, i kombination med låga antagningspoäng.

– Det är bekymmersamt att arbetsterapeututbildningen minskar i popularitet. Från förbundets sida försöker vi att göra vad vi kan för att vända den utvecklingen, säger Ida Kåhlin och tillägger att det sjunkande söktrycket är ett problem arbetsterapeutprogrammet delar med bland andra logoped- och fysioterapeutprogrammen.

Ida Kåhlin berättar att Sveriges Arbetsterapeuter redan nu diskuterar frågan med lärosätena samt har tillsatt en intern arbetsgrupp för att identifiera vilka insatser som ska prioriteras. Samtidigt påpekar hon att det sjunkande söktrycket inte är något som förbundet kan påverka på egen hand. Det rör sig bland annat om insatser från lärosätena för att marknadsföra utbildningarna bättre och kanske även om att se över behörighetskraven, men Ida Kåhlin konstaterar att även arbetsgivarna har ett stort ansvar.

– Om personer ska vilja söka sig till arbetsterapeutyrket måste arbetsgivarna kunna erbjuda attraktiva jobb. Det handlar om möjligheter till lönekarriär, men också om god arbetsmiljö, spännande arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling.

En ytterligare utmaning är att yrket är relativt okänt bland allmänheten. Många som söker sig till utbildningen har egen erfarenhet av arbetsterapi, som patient, anhörig eller i sitt jobb som undersköterska. Här kan man som enskild arbetsterapeut bidra genom att sprida kunskap om yrket till sin omgivning. 

– Berätta för folk vilket kul och viktigt yrke du har – och hur många olika saker man faktiskt kan jobba med som arbetsterapeut.