Förhandlingschef Maria Yngvesson
Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson

Regionerna halkar efter i löneligan

Förra året ökade lönerna med i snitt 4,2 procent för identiska individer. Regionerna halkade efter kommunerna lönemässigt – skillnaden i medellön har ökat och är nu uppe i 1 646 kronor. För nyexaminerade är den hela 3 513 kronor till kommunernas fördel. Det visar förbundets löneenkät.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Pontus Wikholm & Mostphotos/Tommy Alvén

Sveriges Arbetsterapeuters löneenkät visar att lönerna ökade med 4,2 procent mellan 2021 och 2022, för identiska individer. Det är en förbättring jämfört med 2020–2021 då lönerna ökade med 4,0 procent. Medellönen för alla som svarade på enkäten (kollektivet) låg på 36 818 kronor i månaden.

– Löneutvecklingen har varit god de senaste åren och det är förstås glädjande, men den genomsnittliga lönen för en medlem med befattningen arbetsterapeut var 35 528 kronor i månaden. Det är orimligt lågt med tanke på hur ansvarsfullt och komplext yrket är, säger Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson.

Hon berättar också att enkäten visar att skillnaden mellan en nyexaminerad arbetsterapeut och en arbetsterapeut som närmar sig pensionen bara är i storleksordningen 10 000 kronor.

– Möjligheter till en bättre livslön är en nyckelfråga för förbundet. Om vi ska lyckas med omställningen till nära vård och den demografiska utmaningen måste det löna sig bättre att utbilda sig till arbetsterapeut och andra kvinnodominerade yrken i välfärden.

De högsta lönerna återfinns i staten, med en medellön på 43 580 kronor i månaden. I privat sektor låg medellönen på 38 934 kronor.

I kommunerna ökade lönerna för identiska individer med 3,8 procent, medan ökningen i regionerna var 4,3 procent. Däremot ökade lönegapet mellan kommunerna och regionerna med 217 kronor eftersom löneökningen för kollektivet var lägre i regionerna. 2022 var medellönen 1 646 kronor högre i kommunerna jämfört med regionerna, 37 079 kronor jämfört med 35 433 kronor. När det gäller medellönen för nyexade är skillnaden hela 3 513 kronor, 32 264 kronor jämfört med 28 751 kronor.

– Vi vet att många regioner redan i dag har svårt att rekrytera arbetsterapeuter och om lönerna fortsätter att släpa efter kommer det bli ännu svårare. Vår bild är att regionerna är trögrörligare när det gäller lönesättningen och att det finns ett motstånd mot att konkurrera med kommunerna. Men om de i fortsättningen vill kunna attrahera kompetenta medarbetare är det nog dags att börja tänka om.

Maria Yngvesson påpekar att även om den individuella löneutvecklingen förra året var något högre i regionerna så kompenserar det inte för en låg ingångslön.

– Traditionellt har regionerna kunnat konkurrera med mer spännande arbetsuppgifter, kollegialt stöd och bättre möjligheter till kompetensutveckling, men om det finns för många vakanta tjänster är risken stor att arbetsmiljön blir lidande och att det inte finns utrymme för fortbildning.

Avslutningsvis vill Maria Yngvesson tacka alla medlemmar som svarat på enkäten och som gör det möjligt att ta fram statistiken. Hon slår också ett slag för nya uppdaterade och användarvänliga Saco lönesök (inloggning via Min sida).

– Det är ett bra verktyg inför ditt lönesamtal eller om du ska på en anställningsintervju.