Arbetsterapeuten Maria Borgestig
Arbetsterapeututbildningen vid Uppsala universitet kör i gång hösten 2024. Programansvarig är arbetsterapeuten Maria Borgestig.

Nu är det klart: Tumme upp för Uppsala

Uppsala universitet blir det nionde lärosätet i Sverige med examenstillstånd för arbetsterapeutexamen. De första studenterna börjar hösten 2024.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Mostphotos & Mikael Wallerstedt

Beslutet om examenstillstånd fattades av Universitetskanslersämbetet i slutet av februari. Det nya arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala universitet har två profilområden: Hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi och Innovationer i arbetsterapi, och studenterna kommer att läsa utbildningen på plats i Uppsala. Maria Borgestig, universitetslektor i arbetsterapi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, ansvarar för att bygga upp det nya arbetsterapeutprogrammet.

Grattis till examenstillståndet! Hur känns det?

– Tack, det känns jättebra. Vi är glada och nu känns det som att vi kan köra full fart framåt för att se till att vi startar programmet om drygt ett år.

Vad händer nu?

– Hela programmet finns redan med alla kursplaner, men nu detaljplanerar vi och jobbar i grupper kring de två första terminerna. Det handlar om allt från examinationer och kursupplägg till scheman med mera. Det är väldigt spännande, kreativt och roligt. Sedan håller vi också på att förbereda oss för att starta en fristående kurs på grundnivå som ska gå nu i höst. Den heter Ett hälsofrämjande perspektiv på vardagslivets aktiviteter och riktar sig till alla som är intresserade av ämnet.

Något mer på gång?

– Vi ska rekrytera mer personal och det är två lektorat på gång att annonseras ut. Det är tillsvidareanställningar med en klinisk del, så kallade förenade anställningar. Dessutom har vi bildat en forskargrupp, HEAL. Det står för Hälsa, Engagemang och Aktivitet genom hela Livet. När man anställs kommer man ingå i den forskargruppen.

Den senaste tiden har det kommit rapporter om lågt söktryck till arbetsterapeutprogrammen. Hur ska ni locka studenter?

– Precis som alla andra lärosäten måste vi locka studenter, så självklart kommer vi att marknadsföra vår utbildning. Men söktrycket råder vi inte över. Vi kan tala om att den här utbildningen finns och vad den kommer att innehålla – och sprida det så mycket vi kan. Det är ju fler utbildningar där söktrycket minskar, det verkar gälla allmänt för vårdprofessioner. Jag tror det behövs positiva bilder av att arbeta inom vården, det är mest negativt som syns i media. Söktrycket är en större fråga än ett enskilt lärosäte. Vi behöver samverka kring det.

Vad mer behövs för att fler ska vilja läsa vårdutbildningar?

– Det måste också vara attraktivt att jobba i verksamheterna, med spännande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling. Våra inriktningar på programmet har ett utvecklingsperspektiv på yrkesutövningen. Tanken är att studenterna ska få med sig kunskap om hälsofrämjande arbetsterapi och få redskap för hur man kan utveckla arbetsterapi för att möta nya grupper eller möta nya typer av problem, både inom mer traditionella arenor och på nya arenor. Vi tror att det kommer bli spännande och ser med tillförsikt fram emot att studenterna ska vilja läsa hos oss på Uppsala universitet.