Arbetsterapeuterna Sara Algotson och Sara Ekström.
Sara Algotson jobbar på smärtmottagningen på Angereds Närsjukhus och Sara Ekström inom primärvården på Rehab Kusten i Ytterby.

Lär dig mer om smärta

En femtedel av alla vuxna i Sverige lever med långvarig smärta och i princip alla arbetsterapeuter som jobbar inom hälso- och sjukvården träffar dem i sin kliniska vardag – på rehabmottagningar, vårdcentraler, äldreboenden och specialistmottagningar.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Privat

För arbetsterapeuter som inte arbetar i ett smärtteam kan det vara svårt att veta hur man bemöter och stöttar personer med långvarig smärta på bästa sätt. Det vill arbetsterapeuterna Sara Algotson och Sara Ekström, som sitter med i det regionala processteamet för långvarig smärta i Västra Götalandsregionen, ändra på. Till vardags jobbar Sara Ekström inom primärvården på Rehab Kusten i Ytterby och Sara Algotson på smärtmottagningen på Angereds Närsjukhus.

Processteamet, som består av många professioner från olika typer av verksamheter, har tagit fram en webbutbildning kring långvarig smärta. Den utgår från personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna och är uppbyggd av olika moduler – och är öppen för alla som vill lära sig mer om långvarig smärta, oavsett var i landet man jobbar.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av webbutbildningen och sprida kunskap om långvarig smärta, när vi på ett tvärprofessionellt sätt har fått ihop ett brett material om ämnet, säger Sara Ekström.

Sara och Sara ser ett stort behov av utbildningen eftersom deras erfarenhet säger att kunskapen om smärta behöver bli bättre inom primärvården, även bland arbetsterapeuter.

– Många smärtpatienter upplever att de hela tiden behöver strida för att bli trodda, säger Sara Algotson.

De understryker att långvarig smärta är en egen diagnos, det vill säga att smärtan kan ses som en sjukdom i sig och inte som ett symtom. Och därför spelar det många gånger inte så stor roll vad den ursprungliga orsaken är, även om den självklart ska behandlas om möjligt.

– Smärtsystemet har blivit överkänsligt. Då ökar oron, du blir mindre aktiv och utvecklar ohjälpsamma beteenden. Därför känns det så viktigt att förmedla vad långvarig smärta är, säger Sara Algotson.

Hon fortsätter:

– Det handlar om att lära sig att leva med långvarig smärta och hitta strategier för det: Vad vill jag att mitt liv ska innehålla, och hur kan jag anpassa mitt aktivitetsutförande för att få in det i livet? Och i webbutbildningen kommer balansen i vardagen in som en viktig bit.

Sara och Sara tycker att arbetsterapeuter har stor nytta av att gå hela utbildningen, inte bara delen om Vardagsbalans, eftersom den ger en bra bas att stå på och en helhetssyn. I förlängningen hoppas de att ökad kunskap inom primärvården kan leda till att färre personer utvecklar långvarig smärta.

– Vi kan säkert hindra mycket ohälsa om de här patienterna tidigare i sin kontakt med vården känner sig lyssnade på och förstådda, och redan då kan få olika typer av insatser, avslutar Sara Ekström.