Debatt: ”Bristfällig rehab utan arbetsterapeuter”

Rehabiliteringen inom primärvården i Örebro blir bristfällig utan arbetsterapeuter, skriver arbetsterapeuten Jonathan Hedlund i en debattartikel i den ledande morgontidningen i Örebro län, Nerikes Allehanda.

Text: Pontus Wikholm

Vad fick dig att skriva en debattartikel?

– Jag har jobbat både i Västra Götalandsregionen och i Region Stockholm och reagerade direkt på bristen på arbetsterapeuter i primärvården när jag flyttade till Örebro. Det är också något jag märker i min kliniska vardag – rehabiliteringen är bristfällig i primärvården. Det är många som inte får hjälp och i slutändan, utan tillräcklig rehabilitering, blir de sämre och måste gå till specialistsjukvården.

Beskriv situationen i Örebro.

– Det finns inga arbetsterapeuter anställda inom primärvården i Region Örebro. Arbetsterapeuter i kommunerna har ett primärvårdsuppdrag, men i praktiken gör de samma sak som arbetsterapeuter i kommuner i andra delar av landet. De har sin tradition inom geriatriken och hemrehabilitering och det gör de bra, men exempelvis personer med stressrelaterad ohälsa eller hjärnskador är två stora grupper som inte får det stöd de har behov av.

Och det vill du ändra på?

– Ja, absolut. Det samma gäller för arbetslivsinriktad rehabilitering, som jag tror är en arena där arbetsterapeuter kan ta mycket större plats. I och med den ökade försörjningsbördan som den växande äldre befolkningen leder till kommer sjukskrivningar och arbetsrelaterad ohälsa med största sannolikhet att öka. Detta då färre personer ska hjälpa fler. Men det finns inga arbetsterapeuter i primärvården som jobbar med det.

Har du fått någon respons på din text? 

– Jag har inte fått någon direkt replik i tidningen, men lite mejl och kollegor har ju hört av sig.

Men är det ett problem då?

– Det skulle jag absolut säga. Jag vet att man ser det som ett problem inom psykiatrin och jag har hört att våra MAR:ar i Örebro kommun också har den uppfattningen, det finns också flera interna rapporter. Det har poängterats under många år i många olika sammanhang. I grund och botten handlar det ju om att det inte blir jämlik vård. Personer som behöver arbetsterapi får inte tillgång till det. Det är dessutom stora skillnader inom regionen. Helt beroende av hur mycket kommunerna prioriterar att lägga på rehabilitering.

Hur ska det lösas?

– Det behövs en politisk vilja. Om man nu bestämmer sig för att ha arbetsterapeuter på vårdcentralerna måste det finnas en ordentlig plan kring hur man ska knyta till sig kompetensen. Även om man som arbetsterapeut har den formella kompetensen, är det en stor grupp patienter man aldrig har träffat, så det blir ett jättearbete att bygga upp den reella kompetensen.

Kommer du att fortsätta driva frågan?

– Jag är inte så aktiv just nu, men det är klart att jag lyfter frågan så ofta jag kan, i olika arbetsgrupper exempelvis. Men det är ju en politisk fråga, så jag hoppas någon politiker har snappat upp min text. För det måste ändras.

Läs inlägget i Nerikes Allehanda (låst artikel)