Ida Kåhlin, förbundsordförande
Ida Kåhlin, förbundsordförande

Bättre balans nu!

LEDARE. ”Tyvärr kan vi genom forskning konstatera att alltför många arbetsterapeuter själva har en arbetssituation där det saknas balans mellan krav och resurser.”

Vår omvärld har de senaste decennierna karakteriserats av vad som ibland kallas raplexitet – förändringar som inte bara sker snabbt (rapid) utan också i komplexa sammanhang. Digitalisering, ökad effektivisering, förändrad demografi och värderingsskiften är bara några exempel på raplexa omvärldsförändringar som i hög grad påverkar människors vardag – vad vi gör, våra vanor, roller och intressen både i arbetslivet och på fritiden. Många av de förändringar som sker är positiva och kan leda till en ökad aktivitetshälsa, men tyvärr tenderar raplexiteten även att skapa obalans i människors vardagsliv, vilket i sin tur riskerar leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Vi arbetsterapeuter har en betydande kompetens kring vad som behövs för att nå aktivitetsbalans, hantera vardagen bättre samt att skaffa, och behålla, en hälsofrämjande livsstil. Forskningen inom detta område har utvecklats mycket under de senaste åren och det finns i dag en rad kunskapsbaserade verktyg som arbetsterapeuter kan använda som stöd i sin professionsutövning kring aktivitetsbalans. Några exempel är Redo-metoden, som länge funnits tillgänglig i Sveriges Arbetsterapeuters Akademi, samt OBQ11, OVal-pd och OVal-9 som är nyare tillskott i förbundets förlagsverksamhet.

En kan kanske tycka att vi som arbetsterapeuter borde vara särskilt bra på att främja vår egen aktivitetsbalans, men tyvärr kan vi genom forskning konstatera att alltför många arbetsterapeuter själva har en arbetssituation där det saknas balans mellan krav och resurser, vilket riskerar skapa en ohälsosam och ohållbar arbetsmiljö. I en nyligen publicerad studie om arbetsterapeuters egen aktivitetsbalans framkom att just rimlig arbetsbelastning, samt hög nivå av kontroll och belöning i arbetet är avgörande för arbetsterapeuters egen aktivitetsbalans. Detta är kunskap som vi som förbund behöver synliggöra och använda i våra diskussioner med arbetsgivare och beslutsfattare i vårt arbete för nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb.

Att visa vägen mot ett vardagsliv i balans är ett av förbundets fokusområden under denna fullmäktigeperiod. Det är ett prioriterat område såväl i relation till den personcentrerade professionsutövningen som i medlemmarnas egen vardag och yrkesliv. Därför arbetar vi just nu aktivt för att förbättra våra medlemmars arbetsvillkor genom att informera och utbilda kring olika aspekter av ett hållbart arbetsliv, men också med att aktivt driva opinion i frågan. Ett exempel på detta är uppropet Vårda Vården som vi tillsammans med en rad ytterligare fack- och professionsförbund överlämnade till vår sjukvårdsminister strax innan jul. Samtidigt tar vi också alla tillfällen vi kan för att visa värdet av arbetsterapeuters kompetens för en hållbar och hälsofrämjande vardag i balans för alla människor, i alla åldrar och under hela livet.

Vårt budskap är tydligt. Arbetsterapeuters kompetens är en betydande pusselbit i främjandet av människors psykiska och fysiska hälsa i den raplexa omvärld vi lever i, men om vår profession ska kunna göra en verklig skillnad behöver vi själva en aktivitetsbalans och aktivitetshälsa som är god och hållbar.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande