Varning. AMPS

AMPS framtid hotad

AMPS i USA lägger ner. Kursverksamheten är stängd och det går inte att bli ny användare. Birgitta Bernspång som ansvarat för AMPS-utbildningarna i Sverige är bedrövad över att instrumentet riskerar att försvinna ur den arbetsterapeutiska verktygslådan. Även de nordiska arbetsterapeutförbunden ser allvarligt på utvecklingen.

Text: Katja Alexanderson

The Assessment of Motor and Process Skills, AMPS, är en observationsundersökning som mäter kvaliteten på en individs förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Instrumentet är välbeforskat, används i många länder och ingår i kunskapsstöd och riktlinjer. Kopplat till AMPS finns ett program och en databas som låter arbetsterapeuten jämföra personens ADL-utförande med andra som bedömts med instrumentet.

För att använda AMPS och få tillgång till programmet och databasen har det krävts en utbildning. Den möjligheten har nu försvunnit eftersom det amerikanska företaget CIOTS – The Center for Innovative OT Solutions som har rättigheterna lägger ner hela sin verksamhet. Det kommer inte att ges några kurser i framtiden, varken online eller fysiskt, och datorprogrammet kommer inte heller att uppdateras. Befintliga användare kan senast 31 maj kostnadsfritt skaffa sig en livslång licens.

Birgitta Bernspång, professor emerita vid Umeå universitet, har använt AMPS både i sin forskning och hållit i den svenska kursverksamheten. Hon är bedrövad över att arbetsterapeuter framöver inte kommer att kunna utbilda sig i AMPS. Och lyfter fram att det är ett kraftfullt verktyg för att bedöma kvaliteten i ADL-aktiviteter och att det används i många verksamheter runt om i Sverige. Sedan starten på 1990-talet uppskattar Birgitta Bernspång att 2000–3000 svenska arbetsterapeuter har gått utbildning i AMPS.

– Som det ser ut nu kommer AMPS med tiden att försvinna ur arbetsterapeuters verktygslåda. Det vore sorgligt om ett så välbeforskat instrument går i graven. Möjligheten att på ett enkelt sätt förtydliga en patients förmåga att utföra dagliga aktiviteter går förlorad.

Tillsammans med AMPS Faculty, en sammanslutning av kursledare från olika länder, har hon försökt köpa rättigheterna till AMPS, inklusive datorprogrammet och databasen.

– Vi har efterfrågat ett kostnadsförslag från CIOTS för att köpa rättigheterna, men har tyvärr inte fått någon respons på det. Men vi fortsätter att försöka säkra AMPS framtid.

Ett annat orosmoln är att CIOTS har gett ut boken Powerful Practice som används på arbetsterapeututbildningarna i Sverige. I den beskrivs bland annat en vidareutvecklad version av Occupational Therapy Intervention Process Model, OTIPM. Det är en modell för att skapa en klientcentrerad, top-down arbetsterapiprocess som utgår från klientens behov och situation. På företagets webbplats går Powerful Practice att beställa så länge lagret räcker. Vad som händer sedan är oklart.

De nordiska arbetsterapeutförbunden har uppmärksammat världsorganisationen WFOT på att AMPS är hotat och även lyft effekterna för utbildningarna om det i framtiden inte går att få tag på Powerful Practice.

– Situationen är djupt beklaglig, inte minst med tanke på hur mycket svensk forskning som bygger på AMPS, och relaterade instrument. Det är ett evidensbaserat verktyg som är centralt för att bedöma aktivitetsutförande och finns med i kunskapsstöd och riktlinjer nationellt, regionalt och lokalt, säger Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

Hon tillägger:

– Powerful Practice används i stor utsträckning på de svenska arbetsterapeututbildningarna och det kommer att medföra stora problem om boken inte längre går att få tag på. Den ger en viktig grund för arbetsterapeuter att stå på, inte minst när det gäller arbetsterapiprocessen.

Arbetsterapeuten har sökt CIOTS utan framgång.

Använder du AMPS i dag?

Befintliga användare måste uppdatera sitt program senast 31 maj 2023 för att kunna fortsätta använda instrumentet och den tillhörande databasen. Då erhåller man kostnadsfritt en livslång licens. Läs mer på amps.se om hur du gör.

AMPS, The Assessment of Motor and Process Skills, är ett välbeforskat instrument för att bedöma kvaliteten i ADL-aktiviteter och används i många länder. Det är utvecklat av den amerikanska arbetsterapiforskaren Anne Fisher, som bland annat varit professor vid Umeå universitet. AMPS ingår i kunskapsstöd och riktlinjer nationellt, regionalt och lokalt.

Processmodellen Occupational Therapy Intervention Process Model, OTIPM är också framtagen av Anne Fisher. Modellen är numera vidareutvecklad och beskrivs i boken Powerful Practice som används på de svenska arbetsterapeutprogrammen.