Äldrekontakt vill bryta ensamheten

Den ideella föreningen Äldrekontakt bryter social isolering – en kaffetår i taget – för äldre som bor kvar hemma. De ordnar fikaträffar runt om i landet, just nu i 34 kommuner.

Text: Katja Alexanderson

Träffas och fika tillsammans. Det är grunden för den ideella föreningen Äldrekontakt (har 90-konto) som arbetar för att förebygga och bryta social isolering för äldre som bor kvar hemma. Huvudmålgruppen är personer som har svårt att komma hemifrån. Äldre som av olika skäl har problem med att ta sig till träffpunkter, delta i föreningslivet och andra aktiviteter på stan, men som är för friska för att bo på äldreboende.

– De allra flesta bor hemma väldigt länge. Ensamhet är i regel inte grund för att få flytta till äldreboende, säger Äldrekontakts verksamhetsansvariga Therese Björkstrander och berättar att snittåldern på fikagästerna är 87 år.

I dag finns föreningen i 34 kommuner runt om i landet och har runt 650 äldre gäster, som träffas regelbundet tack vare frivilliga insatser från 1 000 volontärer. De äldre matchas ihop i en grupp, med upp till åtta personer (läs reportage här), som möts en gång i månaden hemma hos olika fikavärdar. Träffarna ställs aldrig in, i nödfall flyttas de till veckan efter. Gästerna hämtas i hemmet av volontärer som sajnat upp sig som chaufförer. Varje grupp har också en volontär som är gruppledare och sköter logistiken kring träffarna och fungerar som kontaktperson. Förutom sin tid står volontärerna för fikat och bensinen.

Det centrala kansliet sköter marknadsföring, insamling och finansiering, rekrytering av volontärer och logistiklösningar som gör det möjligt att hålla ordning på alla träffar runt om i landet. Therese Björkstrander tror att en av Äldrekontakts framgångsfaktorer är att det är så enkelt att göra en insats. Du behöver inte gå på föreningsträffar och årsstämmor – engagemanget kanaliseras direkt i vardagen.

– Vanligast är att man saknar äldre personer i sitt liv. Volontärerna är alltifrån barnfamiljer, personer mitt i karriären, poliser, it-konsulter … När vi rekryterar är vi väldigt noga med att man ska vara volontär för att man har ett genuint intresse av att möta äldre och delar föreningens värderingar, säger Therese Björkstrander.

Koordinatorn Jessica Axtelius, som är arbetsterapeut i botten, trycker på ömsesidigheten och säger att mötena är betydelsefulla för alla deltagare.

– När man är volontär hos oss får man möta och se den man hjälper. Du får feedbacken direkt vid fikaträffen och i bilen. Man blir en grupp och får en gemenskap. 

Med tanke på att bedrägerierna mot äldre ökar i samhället och för att öka tryggheten sköts rekryteringen av nya volontärer centralt av kansliet. De intervjuas och får visa upp utdrag ur belastningsregistret. Volontärerna får även göra ett enklare personlighetstest.

– Matchningen är viktig för att det första mötet ska bli så bra som möjligt.

Gästerna hittar ofta till Äldrekontakt via anhöriga, lokaltidningen eller får tips av vård- och omsorgspersonal. En viktig del av Jessica Axtelius jobb är därför kunskapsspridning till professionerna.

– Vi försöker nå dem som i sitt dagliga jobb möter äldre – jag träffar hemtjänst, kuratorer, dietister, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Även svenska kyrkan och träffpunkter. Jag själv kom i kontakt med Äldrekontakt när jag jobbade som arbetsterapeut i hemsjukvården och mot äldreboenden.

För att sprida ordet om Äldrekontakt är föreningen även aktiv på sociala medier, där når man främst anhöriga och volontärer. Nu senast fick man stort genomslag med kampanjen ”Ett efterlängtat besök” som delades av många.

Sedan starten 2008 har det visat sig att konceptet fika tillsammans fungerar väl mot ensamhet. I de årliga utvärderingarna svarar 8 av 10 att de känner sig mindre ensamma.

– Det piggar upp att ha relationer. Mötet över generationerna är en bonus som gör att man känner sig lite mer med i det som händer, säger Therese Björkstrander.

Nyfiken på Äldrekontakt?

aldrekontakt.se kan du läsa mer om Äldrekontakt och hur man blir volontär. Där finns också broschyrer för nedladdning som du kan använda för att tipsa äldre som du möter i jobbet.