Maria Yngvesson
Maria Yngvesson, förhandlingschef

Löneutvecklingen klart bättre än 2020

Förra året ökade lönerna med i snitt 4,0 procent. Det är ett rejält lyft jämfört med 2020, då ökningen var 3,0 procent. Ett trendbrott var att löneutvecklingen 2021 var bättre i regionerna än i kommunerna.

Text: Katja Alexanderson   Foto: Pontus Wikholm

Sveriges Arbetsterapeuters löneenkät visar att lönerna ökade med 4,0 procent från 2020 till 2021, för identiska individer. Medellönen 2021, för alla som svarade på enkäten (kollektivet), var 35 569 kronor i månaden. Maria Yngvesson, förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter, är nöjd med att löneökningen är betydligt bättre än 2020, då den var 3,0 procent.

–  Det är glädjande att arbetsterapeuter har haft en god löneutveckling förra året. Ökningen är klart högre än ”märket” och visar att våra avtal, där lönerna sätts individuellt och inte centralt, ger utdelning, även om det förstås finns utvecklingspotential för att få löneprocessen att fungera ännu bättre.

Trots den positiva utvecklingen förra året finns mycket kvar att göra på lönefronten.

– Den genomsnittliga lönen för en medlem med befattningen arbetsterapeut var 34 388 kronor per månad. Det är orimligt lågt med tanke på hur komplext och ansvarsfullt yrket är och den stora nyttan våra medlemmar gör för såväl enskilda individer som samhället i stort, säger Maria Yngvesson.

Löneenkäten visar också att skillnaden mellan en nyutexaminerad arbetsterapeut och en arbetsterapeut som går i pension, med ett långt yrkesliv bakom sig, endast är 9 800 kronor.

– En akademiskt utbildad profession ska inte behöva acceptera en så dålig löneutveckling genom yrkeslivet. Ökad lönespridning, och på så sätt möjligheter till en bättre livslön, är även i fortsättningen en nyckelfråga för förbundet. Att utbilda sig till arbetsterapeut och andra kvinnodominerade yrken i välfärden måste bli mer lönsamt, inte minst om vi ska klara framtidsutmaningen med en åldrande befolkning, säger Maria Yngvesson.

De högsta lönerna återfinns i staten, med en medellön på 42 256 kronor i månaden. I kommunerna ökade lönerna med 3,5 procent för identiska individer, medan ökningen i regionerna var 4,0 procent. Däremot var medellönen fortfarande högre i kommunerna, 35 876 kronor jämfört med 34 447 kronor för regionerna, en skillnad på 1 429 kronor. Det innebär att regionerna knappar in lite grann på kommunerna, 2020 var skillnaden 1 467 kronor.

– Förra årets löneutveckling i regionerna är ett glädjande trendbrott som jag hoppas håller i sig. Vi vet att många regioner har satsat på arbetsterapeuter förra året i samband med pandemin, säger Maria Yngvesson.

Till sist vill Maria Yngvesson tacka alla medlemmar som svarat på förbundets löneenkät och som gör det möjligt att ta fram statistiken.

– Du hittar statistiken och Saco Lönesök via Min sida på förbundets webbplats. Det är ett värdefullt hjälpmedel inför ditt lönesamtal eller en anställningsintervju.

Bildtext: Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson tycker det är glädjande att löneökningarna förra året var högre än ”märket”. Det visar att förbundets kollektivavtal där löner sätts individuellt, och inte centralt, ger utdelning.