Ida Kåhlin. Foto: Pontus Wikholm
Ida Kåhlin, förbundsordförande

Vårda vården

LEDARE. ”Hur är det ens möjligt att den sektor som har bäst kunskap om vad som skapar hälsa är sämst på att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv för sina medarbetare?”

Det har nog inte undgått någon att det under denna vår varit ett stort medialt fokus på arbetsmiljöbristerna inom hälso- och sjukvården. För oss som facklig organisation är detta förstås ingen nyhet. Vi har under lång tid jobbat för att synliggöra den ohållbara arbetssituation som alltför många arbetsterapeuter tyvärr dagligen upplever. 

Problemen har funnits länge, men de har definitivt accelererats av den pandemi som vi nu, tack och lov, verkar vara på väg ur. Hundratusentals anställda inom hälso- och sjukvården har gjort fantastiska insatser under pandemin, men till vilket pris? Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens beslutsfattare på allvar ställer sig den frågan – nu när den vård- och rehabiliteringsskuld som pandemin skapat ska börja betas av i en redan sedan tidigare ansträngd verksamhet.

För några år sedan genomförde Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med forskare vid Lunds universitet en omfattande arbetsmiljöundersökning. Resultatet var oroande. Hela 40 procent av de över 3 600 arbetsterapeuter som svarade på enkäten hade tecken på stressymptom, med stor risk för psykisk ohälsa och sjukskrivning som följd. Tyvärr är det lite som tyder på att situationen förbättrats, snarare tvärtom.

I Socialstyrelsens nationella planeringsstöd, som nyligen publicerades, framkommer att 20 procent av landets arbetsterapeuter under 2020 hade ett eller flera sjukdomsfall inrapporterade hos Försäkringskassan. Flertalet av de 22 legitimerade professionerna hade en hög andel sjukdomsfall, och säkert finns en koppling till pandemin, men arbetsterapeuter låg tyvärr bland dem med högst andel av alla. Det är djupt oroande. Av de arbetsterapeuter som var sjukskrivna längre än 90 dagar under 2020 uppgav hela 51 procent att orsaken var psykisk ohälsa. I relation till resultatet vi såg i förbundets stora arbetsmiljöundersökning kan vi nog drista oss att säga att en mycket stor andel av den psykiska ohälsan har ett samband med en ohållbar arbetssituation. Detta kan inte fortgå. Hur är det ens möjligt att den sektor som har bäst kunskap om vad som skapar hälsa är sämst på att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv för sina medarbetare?

Just nu pågår uppropet Vårda vården. Tillsammans med de 12 andra professions- och fackförbund som står bakom namninsamlingen vill vi i Sveriges Arbetsterapeuter tydliggöra att vi fått nog av bristande arbetsmiljö. Nu krävs omfattande insatser, innan det är för sent. Det är nu viktigare än någonsin att politiker och arbetsgivare på alla nivåer lägger konkreta planer som på allvar kan förbättra arbetsmiljön för alla professioner inom hälso- och sjukvården och tillsammans med oss fackliga parter kraftsamlar för en arbetsmiljö dit fler söker sig och vill jobba kvar.

De flesta av oss arbetsterapeuter älskar våra jobb. Vi har ett fantastiskt arbete som bidrar till att människor kan leva liv karakteriserade av delaktighet och meningsfullhet. Men ingen ska behöva bli sjuk av ett jobb de älskar. Vi säger nej till ohälsosamma arbetsplatser och ja till ett hållbart arbetsliv!

Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Namninsamlingen ”Vårda vården” pågår till och med maj – skriv under, om du inte redan gjort det, och hjälp oss sprida vidare: arbetsterapeuterna.se/vårdavården.