”Jag insåg att min vän behövde arbetsterapi”

Trots att en arbetsterapeut kan göra stor skillnad är medicin ofta den enda tillgängliga behandlingen vid hypotyreos. Det vill Årets arbetsterapeutstudent Sandra Klasson ändra på.

Text & foto: Pontus Wikholm

Efter kursen ”VFU på nya arenor” och i sitt examensarbete kunde Sandra Klasson, då på Hälsohögskolan i Jönköping, visa att arbetsterapeuters insatser kunde göra stor skillnad för personer med sköldkörtelsjukdomen hypotyreos. För sitt arbete belönades hon med titeln Sveriges Arbetsterapeutstudent 2022.

– Efter flera felaktiga diagnoser visade det sig att min bästa vän hade hypotyreos. Det var parallellt med utbildningen och jag insåg att hon behövde arbetsterapi. Hon hade liknande problem som flera av de patientgrupper vi möter. Kompetensen att hjälpa finns, men då behöver man träffa dem också.

Sandra Klasson hade själv mått bra av att träffa en arbetsterapeut. Hon fick sitt första barn som 20-åring och började jobba i stället för att studera. Efter flera år av lämning och hämtning valde hon att dessutom engagera sig – både politiskt och fackligt. Aktivitetsbalans fanns inte i hennes värld.

– Jag har ett starkt driv och länge hade jag svårt att begränsa mig själv. Och till slut hamnade jag i ett läge där jag måste göra något annat. Jag blev till och med sjukskriven innan jag började plugga.

Sandra hade bläddrat i högskolekatalogen, men stannat vid A. Hon läste upp det hon saknade i behörighet och kom in på arbetsterapeutprogrammet hemma i Jönköping. Nu kunde hon återhämta sig.

– Under hela utbildningen har jag ”bara” pluggat och varit med familjen. Jag har varken arbetat extra eller tackat ja till något engagemang. Och jag har stortrivts.

Men inom ramen för utbildningen, och med en sjuk kompis, bestämde hon sig för att ta reda på mer. På den verksamhetsförlagda utbildningen på nya arenor kunde hon fokusera på hypotyreos, en ny arena för arbetsterapeuter. Hon hittade inget ställe att vara under hela femveckorsperioden, men kunde i stället veckovis besöka olika verksamheter och träffa målgruppen på olika nivåer och ställen i vården.

– Att vara första veckan på Sköldkörtelförbundet gav en bra grund. Jag fick allt stöd jag behövde, kom i kontakt med forskare och hjälp med att komma vidare och bland annat skicka ut en enkät.

Veckan efter var Sandra på plats på en vårdcentral och därefter på en diabetes- och endokrinmottagning. Hon förvånades över bristen på helhetssyn.

– Specialister på det endokrina är verkligen bara specialister på det endokrina. Jag har stor respekt för dem, de är verkligen duktiga. Men jag blev besviken, jag hade förväntat mig ett systemtänk. I dag sätter man in adekvat medicin, men gör ingen helhetsbedömning av måendet i stort.

Bland de patienter Sandra kom i kontakt med var det många som hade det tufft och mådde dåligt, men som kämpade på. Personer som till slut blir sjukskrivna på grund av utmattning får annat stöd än medicin, men Sandra menar att det inte skulle behöva gå så långt.

– Det är bättre om vi jobbar förebyggande där det behövs. Om man mår väl på sin medicin behöver man inget annat, men jag önskar att man gjorde en kartläggning så fort man får en indikation på att personen riskerar att bli sjukskriven.

Sandra önskar att uppföljningen av hypotyreospatienter inte enbart skulle fokusera på referensintervallet för blodprovet utan också följa upp till exempel aktivitetsbalans och upplevd ohälsa.

– Det skulle inte vara helt fel att koppla in en arbetsterapeut då man vet att det finns en ganska stor risk för minskad aktivitetsförmåga och sämre välmående.

Än så länge är hypotyreos ett väldigt läkartungt forskningsområde, men Sandra Klassons arbete har redan gjort ett avtryck. Läkemedelsföretaget Orifarm bjöd in Sandra till en expertgrupp, som ska reda ut hur behandlingen av hypotyreos ser ut i dag. Gruppen består av forskare, läkare, sjuksköterskor, patientrepresentanter – och som sagt en arbetsterapeut.

– Det är en otrolig möjlighet att sitta med och diskutera vägen framåt. Min dröm är att också vara med i den grupp som ska bildas för att ta fram nya nationella riktlinjer för hypotyreosvården. Det behövs röster från fler professioner.

Just de rösterna lyftes också i motiveringen då Sandra Klasson utnämndes till Årets arbetsterapeutstudent 2022: ”Arbetet är ett gott exempel på hur studenter, redan under grundutbildning, kan bidra till utveckling av inte bara sin kommande profession utan av svensk hälso- och sjukvård generellt.”

Sandra stortrivs med både kollegor och chef, på sitt första jobb som arbetsterapeut, inom neuropsykiatrin i Jönköping. Flera av de patientgrupper hon möter har liknande symtom som de hon studerat i sitt specialintresse. Ett intresse hon vill fördjupa sig i.

– På sikt, någon gång långt i framtiden, vill jag ta en master och forska vidare kring hypotyreos. Jag älskar att plugga.

Halv miljon medicineras

  • Hypotyreos – underfunktion i sköldkörteln – är den vanligaste formen av sköldkörtelsjukdom i Sverige.
  • Ångest, trötthet och nedstämdhet är vanliga symtom. 2021 behandlades 480 000 personer i Sverige med levotyroxin för hypotyreos, varav 82 procent var kvinnor.


Källa: Sköldkörtelförbundet