Ronja Trulsdotter, Louise Karlsson, Dèsirée Passchier De Smedt, Yvonne Berlin, Rickard Pettersson, Rawan Diwan
Arbetsterapeuterna Ronja Trulsdotter, Louise Karlsson, Dèsirée Passchier De Smedt, Yvonne Berlin, Rickard Pettersson och Rawan Diwan svarar.

Fyra frågor till förtroendevalda

Tidskriften frågade några LOM:ar och kretsordförande varför de engagerar sig fackligt och vilka frågor de tycker är de viktigaste. De fick också svara på varför man ska gå med i facket och berätta om sitt bästa fackliga minne.

Ronja Trulsdotter, fackligt engagerad sen 2018, nu ordförande i Stockholmskretsen.

Varför engagerar du dig fackligt?

”Att engagera sig är naturligt för mig. Som person kan jag ha svårt att hålla tyst när saker inte sker på rätt sätt och jag tycker om att kämpa för våra rättigheter – så att vara engagerad fackligt blev naturligt. Jag tycker helt enkelt om att stå på barrikaderna. Det är något häftigt som sker i demokratiska organisationer där man kan känna en möjlighet till påverkan i det stora, samtidigt som man diskuterar kring saker där åsikterna går isär. Det känns också stort att kämpa för att bibehålla något som andra före mig kämpade så hårt för att skapa.”

Vilken tycker du är den viktigaste frågan för Sveriges Arbetsterapeuter att driva, lokalt och centralt?

”Lokalt tycker jag att det är viktigt att vara närvarande för medlemmarna och synas, vilket är något som behöver jobbas med dagligen. Som lokalt ombud företräder man ett flertal medlemmar, vilket är ett stort och viktigt förtroende. Alla våra medlemmar är Sveriges Arbetsterapeuter, och det är viktigt att som medlem veta var man kan få stöd i enskilda frågor, men också ifall man vill engagera sig mera, om så bara i en specifik fråga. Om vi syns och lyckas få medlemmar till våra aktiviteter kan vi lättare fånga upp vad den lokala kretsen anser är den viktigaste frågan för det verksamhetsåret. Centralt upplever jag att arbetsmiljön är en otrolig viktig fråga. Speciellt när undersökningar visar hur pressade arbetsterapeuterna är. Lön är viktig för att attrahera och behålla nya kollegor, men min åsikt är att det aldrig ska vara en strategi att köpa sig fri från en god arbetsmiljö. Vi är biologiska varelser och oavsett hur stort lönekuvertet är så kommer man inte kunna köpa sig fri från besvären som den stressrelaterade ohälsan skapar.”

Vilket är ditt bästa argument för att få en ny medarbetare att gå med i förbundet?

”På arbetsplatsen finns det inte naturligt en roll som förespråkar dig. HR-personal är ett stöd för arbetsgivaren och inte arbetstagaren. Om du behöver stöd och en kraft mot arbetsgivarens beslut, så kommer facket att stå bakom dig. Facket ger dig de verktyg du behöver för att själv stå emot eller står bredvid och stöttar dig i förhandlingarna. Den juridiska hjälpen du som individ kan få kommer alla gånger att vara värt medlemsavgiften.”

Vilket är ditt bästa eller roligaste fackliga minne?

”Mitt första fullmäktige var 2018. Jag var otroligt nervös, och visste inte så mycket vad jag blivit vald till. När det kom till diskussioner kring motionerna var det många som stod upp och berättade om sin krets åsikt kring frågorna, och tennismatchen mellan förbundet och kretsen var otroligt spännande att följa. Att sedan därefter få rösta, och vara med och besluta hur förbundet ska jobba framöver var så otroligt häftigt.”

 

Louise Karlsson, fackligt engagerad till och från sedan examen 2012, sedan 2018 LOM i region Sörmland och engagerad i kretsen.

 Varför engagerar du dig fackligt?

”För att kunna påvisa värdet av arbetsterapi och vara med och driva vår profession framåt i samhället. Men också för att kunna stötta och peppa arbetsterapeuter i enskilda ärenden och bidra till en bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv.”

Vilken tycker du är den viktigaste frågan för Sveriges Arbetsterapeuter att driva, lokalt och centralt?

”Lokalt har jag arbetat mycket med lönefrågan som alltid är lika central, men också med semesterväxling (som vi tyvärr fick avslag på i våras) och karriärvägar för oss arbetsterapeuter som ÄNTLIGEN är i gång efter tre års jobb och förväntas vara klart till sommaren. Centralt så upplever jag att det arbetas väldigt hårt med många bra frågor, men om jag ska säga något så skulle jag önska att vi mer visade arbetsterapeuters förmågor att arbeta med folkhälsa, alltså hälsa på högre nivåer – då jag ofta får höra att arbetsterapeuter ”bara” jobbar på individ och gruppnivå. Där tror jag att vi har en stor arena att utveckla och visa vad vi går för!”

Vilket är ditt bästa argument för att få en ny medarbetare att gå med i förbundet?

”Finns det fortfarande de som inte är medlemmar? Skämt åsido. Jag brukar förklara de självklara vinsterna med de olika förmånerna, men även lyfta gemenskapen som jag upplever är jättehärlig. Och om man vill få bättre arbetsförhållanden, bättre löner och högre status i samhället så behöver vi hjälpas åt. Rom byggdes inte på en dag och inte utav en person, desto fler vi är som samarbetar desto större förändringar kan vi lyckas med!”

Vilket är ditt bästa eller roligaste fackliga minne?

”Oj, svår fråga. Jag har många roliga minnen från workhops och träffar med medlemmar men också flera tuffa minnen där jag suttit och blivit så frustrerad vid en lönerevision för regionens arbetsterapeuter så jag började gråta. Dom där männen (på HR) fattade inte hur otroligt fantastiska och viktiga alla arbetsterapeuter är, och vilket jobb vi gör. Men, det hade effekt! Under mina fyra år som LOM har Sörmland gått från att vara en av de sämst betalande regionerna med lägst lönespridning till att vara en av regionerna i topp! Det går att göra skillnad.”

 

Dèsirée Passchier De Smedt, fackligt ansluten sedan studietiden, sedan i våras ordförande i Sörmlandskretsen.

 Varför engagerar du dig fackligt?

”Delaktighet, att ha en tillhörighet är lika viktigt för mig yrkesmässigt som privat.”

Vilken tycker du är den viktigaste frågan för Sveriges Arbetsterapeuter att driva, lokalt och centralt?

”Vad är inte viktigt… Men rätten till lika vård och hjälpmedelsförsörjning oavsett var jag bor i landet. Arbetet med karriärvägar, lönefrågan och att förtydliga våra roller på olika arenor med tex. kompetensbeskrivningar.”

Vilket är ditt bästa argument för att få en ny medarbetare att gå med i förbundet?

”Tillsammans kan vi uppnå mer, höras bättre. På många arbetsplatser har vi få eller inga kollegor. Att då ha en organisation i ryggen som arbetar för mig (och några till 😊) är tryggt och viktigt.  Genom att vara medlem så stöttar man de aktiviteter som förbundet driver och som individ har jag en organisation bakom mig när jag har frågor som rör till exempel min anställning, min profession och en organisation som kan ge inspiration.”

Vilket är ditt bästa eller roligaste fackliga minne?

”Kanske första gången min kollega och jag åkte på ett fackligt möte med överenskommelse om att inte ta på oss något, men slutar som suppleant till fullmäktige och senare styrelseledamöter 😊”

 

Yvonne Berlin, fackligt aktiv i cirka 20 år, först lokalt på arbetsplatsen, 2010 LOM för kommunerna i Värmland och sedan ett år kretsordförande.

 Varför engagerar du dig fackligt?

”Jag har engagerat mig fackligt för att kunna vara med och påverka mitt yrke och min arbetssituation. Till en början brann jag för lönefrågan och min arbetsmiljö. Numera tycker jag det även är roligt att utveckla mig själv inom olika områden och då engagerar fackliga frågor. Jag ser också att utan stöd från kollegor som också engagerar sig står man sig slätt – så jag hyllar mina kollegor som stöttar oss förtroendevalda till att orka fortsätta!”

Vilken tycker du är den viktigaste frågan för Sveriges Arbetsterapeuter att driva, lokalt och centralt?

”Utveckla professionen och få nya kollegor att förstå vikten av att ta lärdom av varandra. Driva kunskapen om arbetsterapi på olika plan och ta del av varandras erfarenheter. Löner (och förmåner) är naturligtvis alltid aktuellt. Lokalt vill jag driva kunskapsutvecklande frågor och öka fackligt intresse, få alla att förstå att vi är ett yrkesförbund. Centralt vill jag att man engagerar sig i nya lagförslag som kommer kring sjukvård och rehabilitering, vilket redan görs i stor utsträckning. Jag tycker att förbundet har ett bra engagemang och att vi fortsatt fokuserar på det. Det är jätteviktigt att våra ombudsmän är aktiva och visar sig ute i kretsarna på olika vis, via teams, besök osv.”

Vilket är ditt bästa argument för att få en ny medarbetare att gå med i förbundet?

”Jag påpekar alltid för nya kollegor att den fackliga demokratin inte är självklar och att man ensam utan facket inte har det stöd man kanske behöver. Sen berättar jag vad facket gjort historiskt och att inget är självklart. Då brukar det gå bra att rekrytera nya kollegor. Sen lockar jag med lite nyckelband och någon penna ...”

Vilket är ditt bästa eller roligaste fackliga minne?

”Jag är stolt över att jag har fått Värmlands kommunala personalchefer att förstå vikten av oss arbetsterapeuter och att lönearbetet jag lagt ner under många år till slut gav rejäla höjningar för de kommuner som halkat efter. Jag såg att idogt arbete med att servera lokala ombud och chefer med statistik från varje löneöversyn här i Värmland till slut gav effekt.”

 

Rickard Pettersson, kretsordförande i Gotlandskretsen sedan 2018. Dessförinnan kassör.

 Varför engagerar du dig fackligt?

”Det som engagerar mig mest med det fackliga arbetet är att det även är en professionsorganisation – och där tycker jag att vårt förbund lägger ner ett stort arbete på att professionen utvecklas med nya arenor, arbetssätt och kunskap.”

Vilken tycker du är den viktigaste frågan för Sveriges Arbetsterapeuter att driva, lokalt och centralt?

”Just nu tycker jag den viktigaste frågan att driva både lokalt och centralt är att våra medlemmar har en hållbar arbetsmiljö. Jag upplever att antalet i vår profession inte ökar i samma takt, som människor med behov av arbetsterapeutiska insatser ökar. Det blir en oerhört svår ekvation att kunna bibehålla en god arbetsmiljö när arbetsmängd och krav ökar. I nuläget blir den fackliga verksamheten än mer viktig då vi är starkare tillsammans.”

Vilket är ditt bästa argument för att få en ny medarbetare att gå med i förbundet?

”Framför allt så tycker jag att det är en trygghet om man mot förmodan skulle hamna i en situation med en konflikt med arbetsgivaren. Utan det fackliga medlemskapet blir man väldigt ensam. Sen finns det flera andra fördelar med inkomstförsäkring, fördelaktig A-kassa och framför allt nätverkande som i förlängningen gör det vardagliga jobbet mer utvecklande och roligare.”

Vilket är ditt bästa eller roligaste fackliga minne?

”Bästa fackliga minne måste nog vara förbundets fullmäktige 2018. Det var en oerhört spännande och intensiv upplevelse med hur kretsarnas åsikter kunde skiljas åt över landet. Det blir väldigt påtagligt vilken viktig betydelse demokratin har i ett sådant sammanhang.”

 

Rawan Diwan, tog examen i januari i år. Nybliven LOM i Kronobergskretsen.

Varför engagerar du dig fackligt?

”Jag blev tillfrågad om jag ville engagera mig. De berättade kort om uppdraget och jag tyckte att det lät spännande men framför allt viktigt. Därefter hade jag kontakt med en LOM från Skåne och kände att det var tråkigt att vi inte hade en sådan i Kronobergskretsen. Jag tog mig an uppdraget som lokal ombudsman i maj, så jag har alltså inte varit fackligt aktiv länge, men jag ser fram emot att bli mer aktiv. Jag tror att det kommer att bli ett roligt uppdrag.”

Vilken tycker du är den viktigaste frågan för Sveriges Arbetsterapeuter att driva, lokalt och centralt?

”Framför allt arbetsmiljö, lokalt och centralt.”

Vilket är ditt bästa argument för att få en ny medarbetare att gå med i förbundet?

”Det kan jag inte riktigt säga att jag har eftersom jag inte har behövt argumentera för detta, inte än i alla fall. Men för mig var arbetsterapeuters rättigheter viktigt. Det är speciellt viktigt som nyexaminerad att veta vad jag har för rättigheter, vad behöver jag göra, vem jag ska ta kontakt med osv.”

Vilket är ditt bästa eller roligaste fackliga minne?

”Jag har inte varit LOM länge, men ordförande- och LOM-dagarna i Nacka var väldigt trevliga. Det var väldigt roligt att få träffa LOM:ar från hela Sverige och jag tar med mig mycket från de dagarna. Jag hade ifrågasatt mitt engagemang fram till dess, men diskussionerna som lyftes upplevde jag vara väldigt viktiga. Därefter blev det självklart för mig att jag skulle fortsätta som LOM.”