Ida Kåhlin. Foto: Pontus Wikholm
Ida Kåhlin, förbundsordförande

Destination: god och nära vård

LEDARE. ”Vi är övertygade om att omställningen till nära vård är rätt destination för framtidens hälso- och sjukvård. Nu visar vi vägen – tillsammans!”

I mars 2017 fick Anna Nergårdh regeringens uppdrag att som särskild utredare stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen, som fick namnet Samordnad utveckling för god och nära vård, blev startskottet för en av de största förändringsresorna inom svensk hälso- och sjukvård i modern tid, en resa som just nu pågår för fullt. Sveriges riksdag, regioner och kommuner har tillsammans beslutat att det är denna väg vi ska ta. Vi företrädare för professions- och brukarorganisationer har både ivrigt hejat på och aktivt deltagit i arbetet. Vi är alla överens. Tillsammans ska vi förflytta Hälso- och sjukvårdssverige från fokus på organisation till person, från att vara ett reaktivt system till att arbeta proaktivt och hälsofrämjande.

Nära vård är ingen ny organisationsnivå eller en ny benämning på primärvård, även om primärvården är navet i den nära vården. Det är ett nytt sätt att tänka och arbeta. Kärnan är det personcentrerade förhållningssättet – att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för varje unik person – sådant som vi arbetsterapeuter är bra på!

Nu är Nära vård-tåget i rullning och som förbund har vi valt att vara allt annat än passagerare. Vi vill vara med och styra. Vi vill visa vägen i omställningen till Nära vård.

Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i omställningen. Förbundets fullmäktige beslutade därför förra året att fokusera på arbetsterapeutens uppdrag och att tydliggöra de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser vi kan bidra med. Vi ska också verka för att det ska finnas rimliga förutsättningar för att bedriva arbetsterapi på primärvårdsnivå – en hållbar arbetsmiljö samt bättre möjligheter till yrkeslivslångt lärande.

Före sommaren genomförde vi en undersökning med fokus på arbetsterapeutens arbete på primärvårdsnivå. Enkäten, som besvarades av nära 1 500 medlemmar, innehöll frågor om uppdragets utformning och förutsättningar, men också om omställningen till Nära vård. Tyvärr visade resultatet att bara 26 procent av arbetsterapeuterna i kommunerna och 19 procent inom regionerna känner sig tillräckligt involverade i den omställningen. När det gäller planering eller genomförande av förändringar i verksamheten relaterade till Nära vård uppger 57 procent av arbetsterapeuterna i kommunerna att det sker eller planeras sådana förändringar. Inom den regiondrivna primärvården är motsvarande siffra bara 30 procent och drygt hälften känner inte till några som helst verksamhetsförändringar relaterade till Nära vård. Det är inte good enough. Om vi ska lyckas med omställningen till Nära vård måste alla vara med på tåget.

Från förbundets sida kommer vi att göra vad vi kan för att öka känslan av delaktighet samt visa värdet av vår profession. På vår webb har vi sedan en tid exempelvis en särskild Nära vård-sida där vi samlar länkar, information och kunskap kring omställningen. Sedan i våras arrangerar vi även digitala Nära vård-frukostar med fokus på att inspirera och sprida goda exempel. Vi är övertygade om att omställningen till Nära vård är rätt destination för framtidens hälso- och sjukvård. Nu visar vi vägen – tillsammans!

Fotnot. Resultatet av primärvårdsenkäten kommer att presenteras i sin helhet senare under hösten.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande