Lina Karlsson utomhus
Lina Karlsson är arbetsterapeut i ett autismteam och sakkunnig arbetsterapeut inom Habilitering och Hälsa i Region Stockholm.

Mitt jobb: Lina brinner för verksamhetsutveckling

Lina Karlsson vill alltid göra saker och ting bättre. Rollen som ­sakkunnig arbetsterapeut inom habiliteringen i Region Stockholm ger henne möjlighet att fokusera på kvalitets- och utvecklingsarbete.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Pontus Wikholm

Innan Lina Karlsson flyttade till Stockholm och började som arbetsterapeut i autismteamet på Habiliteringscenter ­Söderstaden barn jobbade hon inom habiliteringen i Skåne. Där arbetade hon i flera olika team och mötte barn med många ­olika funktionsnedsättningar. Det har gett en bred grund att stå på som hon har nytta av i sin roll som sakkunnig arbetsterapeut inom habiliteringen i Stockholm.

Sakkunnig arbetsterapeut, vad är det?

– Det är ett extra uppdrag, en tjänst på 20 procent, med fokus på kvalitets- och utvecklingsarbete. Jag är arbetsterapeuternas röst till ledningen och FoU, och lyfter frågor för att vi ska kunna göra habiliteringen så bra som möjligt. Sedan ansvarar jag också för metodträffar tre gånger per termin. De är till för att alla arbetstera­peuter inom habiliteringen ska få träffas. Vi tar upp olika teman och bjuder in både externa och interna föreläsare.

Vad lockade med tjänsten som ­sak­kunnig?

– Jag är intresserad av verksamhets­utveckling och tjänsten ger mig en möjlighet att påverka. Metodutveckling och utbildning är viktiga delar i tjänsten. Det handlar både om att ta reda på vilka utbildningar vi arbetsterapeuter behöver och om att hålla i vissa av dem. På uppdrag av ledningen har jag, tillsammans med sakkunniga i andra professioner, varit med och utformat introduktionen för nyanställda.

Vad gör du resten av tiden?

– Jag jobbar i ett autismteam och träffar barn och unga i åldrarna 5–18 år och deras nätverk. Det är olika hur mycket jag träffar föräldrarna, ju yngre barn desto mer. Mina huvudområden är kognitivt stöd, tidsuppfattning och sömnproblematik. Sedan blir det mycket samverkan med skolor också.

Hur har pandemin påverkat ditt jobb?

– Eftersom jag är gravid jobbar jag helt ­hemifrån, men det fungerar väldigt bra med videomöten och telefon. Det som blir hämmat är att visa kognitivt stöd för ungdomar, men de besöken tar mina kollegor som jobbar på plats. I min roll som sak­kunnig är det inga problem med distans­arbete. Sedan har jag även en hel del utvecklingsfrågor i min vanliga tjänst.

Du läser en magister också …

– Jag har läst på halvfart i Luleå och blir klar i juni. Det har varit mycket fokus på digitalisering, team, ledarskap och organisation. Jag hade förmånen att få en betald skrivarmånad av arbetsgivaren så att jag kunde skriva klart min uppsats.

Vad är bäst med ditt jobb?

– Helhetsperspektivet och teamsamverkan i alla dess former. Att få samla kompetenser för att hjälpa patienten på bästa möjliga sätt – det gäller i båda mina roller.

Lina Karlsson

Arbetar som: Arbets­terapeut i autismteamet på ­Habiliteringscenter ­Söderstaden i Stockholm och sakkunnig arbets­terapeut inom Habilitering och Hälsa.
Tidigare: Arbetat inom habiliteringen i Region Skåne.
Aktuellt: Tar magister­examen i juni. Uppsats om sömninterventioner.