En bunt med svenska sedlar

Ledare: Rätt lön!

”Stor lönespridning innebär inte en garanterad löneutveckling, men den skapar betydligt bättre förutsättningar för en sådan.”

Varje dag går arbetsterapeuter till jobbet och åstadkommer stordåd. Vi skapar förutsättningar för att människors vardag ska fungera trots skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Våra insatser bidrar till att fler barn och unga klarar skolan, främjar en snabbare återgång i arbete och möjliggör för en äldre person att känna sig trygg, säker och självständig i det egna hemmet. Förbundets medlemsundersökningar visar att de flesta av oss trivs väldigt bra med både arbetsuppgifter och kollegor. Vi vet att vi gör skillnad och vi är stolta över det. Men sen var det ju det där med lönefrågan, den som vi medlemmar, enligt den senaste Novus-undersökningen, anser är förbundets viktigaste fråga att driva.

Att arbetsterapeuter ska ha ett hållbart arbetsliv med god löneutveckling är en självklar del i förbundets vision, men för att vi ska nå dit behöver våra löner och vår möjlighet till lönekarriär öka. Det är ingen nyhet att vi är en profession som går back på vårt yrkesval. Det värde som arbetsterapeuter skapar återspeglas inte i våra löner. Livslönen för en arbetsterapeut är cirka 9 procent lägre än genomsnittet för dem med enbart gymnasieutbildning. Enligt Sacos livslöneberäkningar tjänar en arbetsterapeut aldrig in sin utbildning. Det är inte rimligt. Utbildning ska löna sig.

En bidragande orsak till den dåliga löneutvecklingen är professionens låga lönespridning. Sacos analyser visar att ett stort spann mellan ingångslön och slutlön gynnar löneutvecklingen på individnivå. Stor lönespridning innebär inte en garanterad löneutveckling, men den skapar betydligt bättre förutsättningar för en sådan.

Arbetsterapeuters lönespridning ligger i dag på cirka 35 procent, vilket visar att det är alldeles för liten skillnad mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. Lönespridningen är också låg jämfört med andra akademikeryrken.

Det är självklart att arbetsterapeuter ska ha möjlighet till utveckling, specialisering och karriärutveckling under yrkeslivet, men ökade krav i arbetet ska även återspeglas i lönekuvertet. Så ser det sällan ut i dag. Lönespridningen behöver öka. Förbundsstyrelsen har därför satt upp målet att arbetsterapeuters lönespridning ska öka till 60 procent inom tio år. För att nå dit behöver vi ta i. Därför har vi tagit fram en nationell lönestrategi. Det är dags för en kraftsamling för ökad löneutveckling och lönekarriär.

Som en utgångspunkt för denna satsning har förbundsstyrelsen antagit ett antal ståndpunkter som vår nationella lönestrategi ska vila på. Dessa ställningstaganden innefattar bland annat att lönen ska avspegla arbetsterapeutens ansvar och befogenheter samt svårighetsgraden i arbetet utifrån krav gällande den kunskap och fortbildning som arbetet kräver. Utifrån dessa ställningstaganden och med målet ökad lönespridning kommer förbundet nu att intensifiera insatserna. Vi kommer att utveckla vårt stöd till enskilda medlemmar när det gäller lönefrågor och inför lönesamtal. Genom konkreta verktyg, lönecaféer och lönecoachning samt lokal och central opinionsbildning kommer vi att rusta både enskilda medlemmar och lokalt förtroendevalda till att ta kommandot vid förhandlingsbordet.

Nu kraftsamlar vi för rätt lön!

Ida Kåhlin
Förbundsordförande