Ida Kåhlin och artikelns rubrik mot en orange bakgrund

Ledare: Nytt år, nya tag

”Med en hög anslutningsgrad ökar vår trovärdighet och vi kan rusta oss ännu bättre för vårt arbete med att driva arbetsterapeuternas professions- och arbetslivsrelaterade frågor.”

Pandemins andra våg slog till med full kraft strax innan jul och trycket inom hälso- och sjukvården är fortsatt mycket högt. Fysisk distansering, krav på skyddsutrustning, hemarbete och digitala möten inom såväl arbets- som privatliv ser ut att dominera vår vardag även under 2021. Det är lätt att känna sig dystopisk i den situation vi just nu befinner oss, även om den pågående vaccineringen är ett hoppbringande ljus i tunneln.

Året 2020 var ovanligt på många sätt, men för Sveriges Arbetsterapeuter blev det trots allt ett år präglat av produktivitet, utveckling och resultat. Vi har genom en ökad digitalisering förbättrat vår tillgänglighet avseende både medlemsservice och kursverksamhet. Vi har centralt och lokalt stöttat medlemmar i frågor kring arbetsmiljö och villkor, inte minst pandemirelaterade frågor. Vi har fortsatt vara en stark och konstruktiv röst i den offentliga debatten. Vi har besvarat en mängd remisser från myndigheter och statliga utredningar och deltagit i en rad olika referensgrupper och möten med politiker och andra makthavare. Vi har haft ett nära och effektivt samarbete med andra professionsförbund och med patient- och brukarorganisationer. Flera av de frågor som länge har varit viktiga för Sveriges Arbetsterapeuter hamnade 2020 högt upp på den politiska agendan, inte minst den kommunala hälso- och sjukvården. Regeringen gör just nu rekordsatsningar inom området och har dessutom äntligen beslutat sig för att utreda frågan om införandet av medicinskt ansvarig för rehabilitering, Mar, i alla kommuner – en stor delseger för förbundet.

Att säkerställa att vi som förbund gör rätt saker ser jag som en av mina viktigaste uppgifter som förbundsordförande. Att vi prioriterar det som är viktigt för oss medlemmar, det som vi upplever gör skillnad för vår professions utveckling och för våra arbetsförhållanden. Jag är därför oerhört glad och stolt över att förbundets senaste medlemsundersökning visar ett fantastiskt resultat. Vi har ökat medlemsnöjdheten inom samtliga mätta områden. Vi har ett NMI (nöjd medlemsindex) som ligger en bra bit över genomsnittet för samtliga professions- och fackförbund. Andelen som huvudsakligen är positiva till förbundet har ökat med 16 procentenheter, från 65 procent 2012 till 81 procent i den senaste mätningen. Under förra året valde dessutom fler arbetsterapeuter att bli medlemmar i förbundet. Vi växer, och ju större vi blir desto starkare blir vi. Med en hög anslutningsgrad ökar vår trovärdighet och vi kan rusta oss ännu bättre för vårt arbete med att driva arbetsterapeuternas professions- och arbetslivsrelaterade frågor. Ett starkt förbund med hög anslutningsgrad, är en vinst för varje enskild arbetsterapeut.

Med vind i seglen och råg i ryggen tar vi som förbund oss an 2021 års utmaningar. Men i vårt arbete behöver vi också ta med oss en rejäl skopa ödmjukhet inför det faktum att det är en fortsatt mycket osäker tid vi lever i. Pandemins konsekvenser kommer med stor sannolikhet att fortsatt tvinga oss till omprioriteringar och omställningar, att tänka om och tänka nytt. En sak är dock säker. Vi, Sveriges Arbetsterapeuter, kommer att fortsätta kämpa för att professionens kompetens värdesätts och kommer dem som behöver den mest tillgodo. Vi kommer att fortsätta visa värdet av arbetsterapi och driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande