”Vårdförloppet går lite fortare”

Personer som drabbats av svår covid-19 har ett stort behov av rehab efter tiden på iva. På Danderyds sjukhus, högspecialiserad rehabilitering i slutenvård, tog man tidigt fram ett vårdprogram. Specialistarbetsterapeut Emma Bergendahl sitter med i kunskapsgruppen bakom vårdprogrammet.

Text: Pontus Wikholm

– Vi behövde hitta nya sätt att arbeta. För att inte sprida smittan på avdelningen skulle vi paramedicinare till en början hållas utanför arbetet med covidpatienterna. Men det funkade ju inte så länge. Eftersom vi ska erbjuda rehabilitering började vi snabbt arbeta med alternativa lösningar som behandling via surfplattor och sedan även i full skyddsutrustning om det krävdes ...

Påminner covidrehab om vad ni vanligtvis gör?
– De allra flesta av våra patienter har kognitiva nedsättningar, men i postcovid-gruppen finns en del som inte har det. Mycket har handlat om tröttheten och den fysiska ansträngningen. Generellt har vi sett att vårdförloppet går lite fortare; det kan börja med att man inte orkar sätta sig på sängkanten och någon vecka senare är man uppe och går. Men behoven är väldigt olika och vissa kommer troligtvis att ha ett långvarigt rehabbehov med både fysiska och kognitiva nedsättningar.

Vem kommer till er?
– I det utökade uppdraget, som vår klinik har fått, kommer de som haft allra längst vårdtid och legat längre än 20 dagar i respirator. Efter den tiden har de konstaterats smittfria och behöver inte vara isolerade.

Hur ser behandlingen ut?
– I första fasen handlar mycket om insatser av logoped och fysioterapeut. Efter lång tid sängliggande och i respirator har man bland annat svårt att hämta andan och har skadat stämbanden.

Vad gör arbetsterapeuten?
– Arbetsterapeuten kartlägger aktivitetsförmågan, gör personlig vård-bedömning och analyserar vilka färdigheter som påverkas, är det motoriskt, är det kognitivt och vilken typ av färdigheter handlar det om? Vi rekommenderar PRPP och AMPS, eftersom andra instrument är väldigt generella. Vi ser om det finns behov av ortoser, hjälpmedel, vi tittar på hur de bor, dygnsrytm, aktivitetsbalans och finns behovet så gör vi en fördjupad bedömning.

Hur ser det ut vid hemgång?
– Vi vill ha ett bra rehabflöde och det kan därför bli så att vi inte genomför hela processen hos oss. De kommer för bedömning och påbörjar en behandling här och när de inte längre behöver högspecialiserad rehab kan de remitteras vidare till andra rehabaktörer. Jag tror det största arbetsterapeutiska behovet kommer i nästa steg när man har återhämtat sig fysiskt, ska in i öppen vård och tillbaka till jobbet. Man har inte bara överlevt utan allt annat ska funka. Att få till uppföljningskedjan tror jag därför är jätteviktigt för denna patientgrupp.