Elrullstol
Region Stockholm har infört avgifter på bland annat elrullstolar. ”Det strider mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter”, säger Annika Hässler, ordförande för Funktionsrätt Stockholms län.

”Skamligt att spara på de mest utsatta”

Under hösten beslutade Region Stockholm att avskaffa högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel och samtidigt infördes avgifter på bland annat elrullstolar (500 kronor per år) och fotbäddar. Därtill övergick ett flertal hjälpmedel till att bli egenansvar.

Text: Katja Alexanderson  Illustration: Josefin Herolf

Annika Hässler, ordförande för Funktionsrätt Stockholms län som företräder 44 länsföreningar, är arg.

– Det strider mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Om man tar bort möjligheten att få adekvata hjälpmedel innebär det att man inte kan vara delaktig i samhället.

Hon tillägger att Neuro Stockholms län har anmält beslutet till förvaltningsrätten, eftersom man anser att det strider både mot kommunallagen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning då regionen inte samverkat med funktionsrättsrörelsen.

Tillsammans med DHR och Synskadades Riksförbund reagerade Funktionsrätt Stockholms län redan när tjänsteutlåtandet kom i början av september och krävde i en skrivelse till regionen att ärendet skulle återremitteras för en ordentlig funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Men utan framgång.

– Beslutet är fattat utan att man har gjort en konsekvensanalys över hur det påverkar personer med funktionsnedsättningar. Man har till exempel inte beaktat att personer som får adekvata hjälpmedel kan yrkesarbeta och därmed bidra och betala skatt till regionen.

Hon befarar att beslutet kommer att få storakonsekvenser för många av förbundens medlemmar och påpekar att 500 kronor extra per år är mycket för personer med små ekonomiska marginaler.

– Besparingen riktar sig till en grupp som redan har det socioekonomiskt sämst ställt och där hälsan generellt är sämre, säger Annika Hässler och tillägger att för den som har en fast och hög inkomst kan det vara svårt att förstå vilka negativa effekter den förhållandevis lilla besparingen kommer att få för många människor.

Annika Hässler tycker att det är djupt upprörande att ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel samtidigt som avgifterna höjs och egenansvaret ökar.

– Om det tillkommer behov av hjälpmedel under året kommer många redan vida ha överskridit vad den privata ekonomin klarar av.

Regionens argument att det är få som hittills slagit i taket för högkostnadsskyddet ger hon inte mycket för.

– Det är som Grönköping. Få slår i taket, då avgiftsbelägger vi allt. Och om det nu är så få som slår i taket varför kan man då inte ha kvar skyddet? Besparingen står inte i relation till konsekvenserna. Jag tycker det är skamligt att spara på de mest utsatta, säger hon och konstaterar att Region Stockholm går rejält plus i år.

Att Funktionsrätt Stockholms län inte fått vara remissinstans och hastigheten med vilken beslutet fattades adderar till ilskan.

– Det var snarast kuppartat. Man kanske inte får säga så, men jag får den känslan.

Dessutom befarar hon att det här inte är sista beslutet för att lägga över kostnader på den enskilda individen.

– Vad är nästa sak som ska bort? Är det högkostnadsskydd för läkemedel? Det känns som att det är en politisk vind att ta bort högkostnadsskydden.