Alice Hagman
Arbetsterapeut Alice Hagman jobbar med covidpatienter på Mölndals sjukhus i Göteborg. Illustration: Josefin Herolf

Nytt rehabteam på Sahlgrenska

Sedan ett par veckor arbetar Alice Hagman på en intermediärvårdsavdelning för covid­patienter på Mölndals sjukhus i ­Göteborg.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Privat

Hit kommer personer efter iva, men eftersom covid-19 är en sjukdom med många ansikten har personerna väldigt olika behov av rehab. Men Alice Hagman konsta­terar att de som vårdats länge på iva är väldigt svaga och hon stöttar dem i att bli mer delaktiga igen.

– Till en början handlar det till exempel om lätt personlig vård, som att sitta på sängkanten och kamma håret.

De flesta mobiliseringarna är till rullstol, men en del klarar att gå några steg med gåbord. Ganska många är till en början förvirrade och desorienterade, och hjärntrötthet är vanligt.

Parallellt med arbetet på covidavdelningen är hon med och bygger upp ett arbetssätt för hur Sahlgrenska universitetssjukhuset ska jobba med rehabilitering av covidpatienter, genom hela vårdkedjan. Rehabteamen ska vara multi­disciplinära med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, dietister, logopeder, kuratorer och ­specialistläkare. Varje ­profession har två represen­tanter i arbetsgruppen, där Annika Khalif är den andra arbetsterapeuten.

Än så länge handlar det inte om att tillsätta fasta team, utan om att skapa strukturer för att säkerställa att patienterna får den rehabilitering de behöver. Målet är att det blir likvärdigt oavsett ­erfarenheten på den specifika avdelningen. Vilka insatser ska vara gjorda på vård­avdelning? Inför utskrivning?

– Det gäller alla professioner. För arbetsterapeuter kan det vara att det innan utskrivning ska vara bedömt om det behövs en kognitiv bedömning i aktivitet, och att personen klarar personlig vård och boendeaktiviteter på ett säkert sätt.

Det kan även bli tal om att ta fram kunskapsstöd för omvårdnadspersonal på avdelningarna, och material riktat till ­rehabpersonal på utsidan av sjukhuset. Gruppen ska också identifiera organisatoriska och strukturella hinder som kan försvåra rehabiliteringen. Det kan exempelvis vara att se till att arbetsterapeuter har läsrättigheter i journalerna för att kunna screena vilka personer de ska träffa.

– De arbetsterapeutiska insatserna ska inte vara beroende av att någon annan kopplar in oss, säger Alice Hagman och berättar att Sahlgrenska precis öppnat en ”post-covid”-rehabavdelning för patienter som är smittfria och medicinskt stabila.

Hon poängterar att det är avgörande att få till rutiner för samarbetet med primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården.

– Vi behöver kunna fånga upp om det händer något efter att man har varit hemma i några veckor, eller om man upptäcker att vardagen inte fungerar.