Utbildningsledare Maria Hovstadius och arbetsterapeut Christina Nordström på Samariterhemmet i Uppsala.
Utbildningsledare Maria Hovstadius och arbetsterapeut Christina Nordström är glada att kunna erbjuda undersköterskor ett rehabiliterande perspektiv.

Nu kan undersköterskor inrikta sig mot rehabilitering

I höst startar Samariterhemmet i Uppsala, tillsammans med Folkuniversitetet, en YH-utbildning till specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning på hälsa och rehabilitering. Studierna kommer att vara på halvfart under två år, mestadels på distans men även med fysiska träffar och verksamhetsförlagd praktik.

Text: Katja Alexanderson

Maria Hovstadius är utbildningsledare och berättar att Samariterhemmet har en lång tradition av att ge utbildningar, och att specialistundersköterskeutbildningen är en del av en nystart för den verksamheten. Att valet föll på rehabilitering och förebyggande hälsoarbete är resultatet av en undersökning bland verksamhetschefer inom hemvård och särskilt boende.

– Det var jätteroligt att Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade vår ansökan, det finns ingen annan utbildning i landet som påminner om den här. Och för mig som är sjukgymnast i grunden är det extra roligt med inriktningen mot hälsa och rehabilitering.

Arbetsterapeuten Christina Nordström är med och utformar kursplanerna och ska även undervisa på utbildningen. Hon ser ett stort behov av specialisering inom rehabilitering för undersköterskor. Det behövs för att kunna ta sig an sina arbetsuppgifter med en ökad kunskap om aktivitet och delaktighet.

– Den handlar om att göra en resa från ett omvårdnadsperspektiv till ett rehabiliterande perspektiv. Så att man inte tar över den aktiva rollen från personen. Att förändra blicken så att man ser personen, situationen, miljön och sin egen roll.

Lite tillspetsat handlar det om att komma bort från ett paternalistiskt synsätt på äldre, som passiviserar människor snarare än stärker deras förmågor. Christina poängterar att det ofta grundar sig i obetänksamhet och en vilja att hjälpa, och ser därför ett stort behov av ett mer rehabiliterande synsätt inom äldreomsorgen. Och jämför med Silviasystrarnas betydelse för demensvården.

De lyfter också ledarskapets betydelse, så att arbetsgivarna tar vara på nyvunna kompetenser och ger utrymme för att förändra arbetssätten inom äldrevården. Christina konstaterar också att teamarbetet med legitimerad rehabpersonal blir mycket bättre när undersköterskorna delar synen på aktivitet och delaktighet.

Intresset för utbildningen har varit stort. Till 30 platser sökte 86 personer, varav 50 bedömdes som behöriga. En andra utbildning är redan planerad med start hösten 2021, men man har också fått beviljat att dra igång en tredje omgång redan i december i år.

Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin välkomnar den nya utbildningen. Inte minst med tanke på det stora rehabiliteringsbehovet i spåren av coronapandemin, både för personer som varit sjuka i covid men också för att kunna hantera den stora och växande rehabskulden.

– Antalet legitimerade arbetsterapeuter räcker tyvärr inte till för att möta behovet av rehabilitering. Därför behöver undersköterskor snarast vidareutbildas till specialistundersköterskor i rehabilitering, så att undersköterskor i högre utsträckning än i dag arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt och än mer bidrar till ökad självständighet och delaktighet. Så det är verkligen glädjande att en sådan utbildning blir verklighet redan i höst.

Läs mer om Samariterhemmet utbildning.