Krönika: Att ta det med ro

Elektra Nygren, arbetsterapeut och bildningsentusiast, skriver om stoicism som ett möjligt verktyg i arbetsterapi.

Som arbetsterapeuter vill vi förbereda människor på att hantera vardagslivets utmaningar, men hur ser vi till att våra åtgärder får en långvarig effekt? Stoicismen har inspirerat västvärldens filosofer och dagens KBT med perspektiv och praktiska strategier.

Enligt stoikerna är våra tankar – våra åsikter, impulser, begär och vad vi känner motvilja mot – det enda som vi har kontroll över. Dessa inre processer kan vi styra över. Allt annat som sker utanför oss själva är bortom vår kontroll. Om vi låter yttre omständigheter som vi inte har kontroll över avgöra vår lycka, då är vi dömda att leva olyckliga, frustrerade och besvikna. Stoikern Epiktetus sa: ”Gör det bästa av vad som är inom din kontroll, och ta resten som det kommer.”

Säg att du ska till simhallen. Väl där kan det vara folk som skriker, skvätter vatten på dig och kanske försvinner handduken. Allt detta är möjligt, och utanför din kontroll. Reservera dig mentalt för att oönskade saker kan hända: ”Ja jag vill simma mina längder i lugn och ro, men jag vill också bevara mitt lugn och inte tappa fattningen”.

Skulle något oönskat inträffa, återvänd då till din mentala plan: ”Ja jag ville ta en lugn simtur – men jag ville också bevara mitt lugn”. Om du då tappar fattningen har du inte bara fråntagits en lugn simtur – du har även misslyckats med det du har kontroll över, nämligen hur du reagerar på oväntade situationer. Stoicismens styrka ligger inte enbart i dess många mentala strategier, utan i att träna sig i att observera känslor och reaktioner, att identifiera vad som är och vad som inte är inom din kontroll, och att därefter reflektera över hur du själv uppfattar, tolkar och värderar din omvärld.

Arbetsterapins filosofiska grund vilar på att delaktighet i meningsfulla aktiviteter är en avgörande faktor för hälsa, men i samma manifest saknar jag en värdegrund för att odla acceptans och hantera vardagslivets utmaningar. Mentala strategier som vilar på en heltäckande livsfilosofi har potentialen att täcka glappet mellan välbeprövade interventioner och den mottagande partens inre personliga processer. Så jag frågar mig: Kan en livsfilosofi som stoicismen användas som resurs för att nå compliance?

Referenser
American Occupational Therapy Association. (2011). The philosophical base of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 65(Suppl.), S65. doi:10.5014/ajot.2011.65

Robertson, D. (2010). The Philosophy of Cognitive-Behavioural Therapy (CBT): Stoic Philosophy as Rational and Cognitive Psychotherapy. Lexington: Routhledge.

Pigliucci, M. (2017). How to be a Stoic: ancient wisdom for modern living. London: Penguin.