Veronica Ihlar sitter framför datorn
Rädsla för corona gör att många patienter avbokar sina fysiska besök hos rehabföretaget Medfit. Arbetsterapeuten och enhetschefen Veronica Ihlar berättar att företaget gör allt vad de kan för att lindra konsekvenserna av inkomsttappet – och erbjuder telefon, video eller hemrehab i stället för att komma till mottagningen. Här visar hon hur ett videobesök kan se ut.

Corona slår hårt mot rehabföretag

Rehabföretaget Medfit kämpar för sin överlevnad. I coronans tid är det många som avbokar besök för att de inte vågar komma till mottagningen.

Text: Katja Alexanderson  Foto: Nicklas Thegerström

Arbetsterapeuten Veronica Ihlar fick en rivstart på sin nya tjänst som enhetschef på Medfits rehabmottagning i Flemingsberg. Hon har jobbat där sedan starten 2017, och i februari i år blev hon en av två enhetschefer. I mitten av mars förändrades allt.

– Det gick så fort. Jag hade tre anställningsintervjuer inbokade, några dagar senare var vi tvungna att säga upp medarbetare.

Alla anställda med provanställningar sas upp. I Flemingsberg, som är en av två enheter, handlade det om 11 av 40 medarbetare. Orsaken stavas förstås corona. Veronica Ihlar berättar att när det blev allmän smittspridning i Stockholmsregionen märktes det snabbt.

– Det är jättemånga som bokar av sina mottagningsbesök. Vi ser ett rejält tapp bland alla yrkeskategorier. Det är inte så många som bokar av på grund av att de själva är sjuka, men man vågar inte komma hit.

Medfits affärsidé är att förena det senaste inom träning med specialister inom rehabilitering och vård, för att vara en brygga mellan sjuk- och friskvård. På företaget jobbar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, kiropraktorer och rehabkoordinatorer men även personliga tränare, gruppträningsinstruktörer och hälsoinspiratörer. I lokalerna finns gym där man kan fortsätta träna efter avslutad rehab.

– Vi har haft många äldre som tränat hos oss, men nu kommer de inte längre. Det är bara yngre som kommer till gymmet nu.

I ett första skede påverkar det inte intäkterna eftersom man använder sig av abonnemang.

– Men frågan är om de kommer tillbaka när bindningstiden gått ut.

De uteblivna mottagningsbesöken och inställda gruppaktiviteter märks desto tydligare i kassan. I Region Stockholm får primärvårdsrehab enbart betalt för gjorda patientbesök, till skillnad från vårdcentralerna som även får en fast ersättning. Tidigare har man inte heller fått betalt för telefonuppföljningar och videobesök, men nu har regionen ändrat det på grund av coronakrisen.

– Vi får 75 procent av ersättningen för ett vanligt fysiskt besök. Den 16 mars började vi med telefonuppföljningar och den 26 mars drog vi igång med videobesök. Vi gör allt för att inte behöva fullfölja uppsägningarna, så vi erbjuder telefon, video eller hemrehab i stället för att komma till mottagningen.

Hon fortsätter:

– Vi är ett litet företag – inte som en region eller stort företag – vi har ingen stor buffert.

Veronica Ihlar är orolig för att ansträngningarna inte ska räcka. En ljusglimt är att hemrehab inte har minskat på samma sätt som mottagningsbesöken. Än så länge har Medfit i Flemingsberg inga hemrehab-patienter som har covid-19, men man har förberett sig för att det kommer och har tillsatt ett speciellt team. Ingen har beordrats att vara med i teamet, utan det har skett på frivillig väg. Och man har dedikerat en bil till covid-teamet.

– Och igår beställde jag hem mer skyddsutrustning. Jag fick tag på allt utom långärmade förkläden, men jag hittade lösa ärmar i stället. Vi följer regionens rekommendationer.

Rent allmänt har de blivit ännu mycket striktare med hygienrutinerna, man handhälsar inte och försöker hålla avstånd i allra möjligaste mån. Men det uppstår ändå många etiska diskussioner i coronans spår.

– Många av patienterna tillhör riskgrupper och vi vill inte utsätta dem för risk, men samtidigt behöver vi besöken för att företaget ska överleva. Och vissa saker går inte att göra på video och telefon, som minnesbedömningar och arbetsförmågeutredningar.

Det allvarliga läget för företaget frestar på, all vaken tid kretsar kring det. Datorn är ständigt med hem, även om Veronica Ihlar ännu inte behövt jobba på helgerna som högsta ledningen har gjort.

– Jag tänker på alla dem som blir av med jobbet.

Hon berättar att det i början var riktigt tufft med många medarbetare som grät och var arga, men att det har blivit mycket bättre när det har fått sjunka in.

– Människor reagerar olika, men alla förstår allvaret.

Samtidigt som Veronica Ihlar ska ta hand om ledsna medarbetare har hon själv blivit varslad i sin roll som enhetschef, eftersom det inte är säkert att det kommer att behövas två stycken längre.

– Det är ovisst hur länge jag får vara chef. Corona påverkar oss alla.

Men så kommer äntligen ett efterlängtat besked några dagar efter Arbetsterapeutens intervju med Veronica Ihlar: Även privata vårdföretag ska få ansöka om korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) för personal.

– Så välkommet! Imorgon är första dagen vi kan börja söka det, så det är tänkt att vi ska göra det.

Fotnot: Tillväxtverket öppnade ansökningar för korttidsarbete den 7 april.