Ledare: Välkommen 2020!

En klok kollega sa: "vi är en 75-åring med växtvärk". Aldrig har produktionen av kunskap varit större inom svensk arbetsterapi än nu. Efterfrågan på vår kompetens ökar stadigt och vi finns på fler arenor, i fler sammanhang och i fler roller än någonsin tidigare.

År 2020 är i antågande. Nytt år – nya möjligheter. Visst är det så, men när vi nu går in i ett nytt decennium finns också orosmoln som vi som fack- och professionsförbund behöver bevaka och agera kring. Välfärdssektorns bristande resurser blir allt mer påtagliga. För första gången ser vi nu stora varsel inom hälso- och sjukvårdens område och med tanke på de prognoser som ges gällande den ekonomiska utvecklingen i våra regioner och kommuner har vi nog tyvärr bara sett början. Även om det råder stor brist på arbetsterapeuter kan det ekonomiska läget leda till att våra förtroendevalda politiker tvingas fatta beslut som kan påverka arbetsterapeuters arbetsvillkor negativt. Ett tydligt exempel på detta har vi redan sett under 2019 i och med Arbetsförmedlingens rekordstora varsel.

I tider av oro behövs den fackliga organiseringen mer än någonsin och vi måste se till att alla arbetsterapeuter ser betydelsen av facket och väljer att bli medlem i förbundet, så att ingen lämnas utan fackligt stöd vid en uppsägning eller förändrade arbetsvillkor.

I år har vi firat arbetsterapins 75-åriga historia i Sverige. Vi har firat vår professions utveckling och alla steg som tagits för att nå dit vi är i dag. En sak är säker. Utan ett starkt förbund, under ledning av starka kvinnor (och en och annan man) hade vi aldrig nått den position vi har. Föreningen, som senare blev förbundet, har under sin 75-åriga historia enträget verkat för att utveckla professionens villkor, utbildningen och forskningen. Stort tack till er alla som banat vägen och gått före.

Vi har många framgångar att blicka tillbaka på – vi är i dag en legitimerad profession, vi har en treårig grundutbildning vid högskolan och möjlighet att läsa vidare på magister-, master- och forskarutbildningsnivå och vi har en stark forskning under ledning av 25 framgångsrika professorer. En klok kollega sa: ”vi är en 75-åring med växtvärk”. Aldrig har produktionen av kunskap varit större inom svensk arbetsterapi än nu. Efterfrågan på vår kompetens ökar stadigt och vi finns på fler arenor, i fler sammanhang och i fler roller än någonsin tidigare. En av våra senaste framgångar är att vi i slutet av november kunde offentliggöra att Uppsala universitet äntligen startar ett arbetsterapeutprogram.

I relation till den stora bristen på arbetsterapeuter i dag är detta en stor framgång och något som blivit verklighet tack vare ett intensivt påverkansarbete. Nu måste vi alla tillsammans hjälpas åt att synliggöra vår fantastiska profession, så att vi får god tillströmning av studenter till våra snart nio arbetsterapeutprogram.

Vår profession har en utveckling att vara stolt över. Och visst är vi stolta, men vi är inte nöjda. Än finns många kamper att vinna, inte minst när det gäller våra löner och vår arbetsmiljö. Det är snart dags att stänga dörren till jubileumsåret 2019, men förbundet är rustat för att ta oss an de utmaningar och möjligheter som 2020 kommer att bära med sig. Det är mitt nyårslöfte till Sveriges arbetsterapeuter.

En riktigt god och avkopplande helg önskar jag er alla.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande