Ledare: Dags att uppvärdera lärandet i vardagen

”Ett lärande i vardagen kräver tid, inte bara genom luft i schemat utan som en återkommande och planerad aktivitet.”

I början av april samlas nära 900 arbetsterapeuter till Sveriges största arbetsterapievent – ­Arbetsterapiforum. Under två fullspäckade ­dagar kommer vi att få möjlighet att ta del av ett rikt program med inspiration, ny kunskap och nätverkande. Våra forskare och doktorander kommer att presentera sina senaste resultat, spännande utvecklingsprojekt kommer att lyftas fram, de senaste specialisterna i arbetsterapi kommer att föreläsa och mycket, mycket mer. Det är två dagar som visar den bredd som i dag inryms i arbetsterapeuters kompetens. Det är två dagar som spelar roll för det yrkeslivslånga lärande vi arbetsterapeuter ­behöver för att kunna upprätthålla och utveckla vår kompetens, så att vi över tid kan erbjuda en kunskaps­baserad och säker arbetsterapi.

Att delta i en konferens som Arbetsterapiforum är bara ett exempel på en fortbildningsaktivitet som främjar arbetsterapeuters yrkeslivslånga lärande. Utbudet av kurser som ges av universitet och högskolor, förbundet och andra utbildningsanordnare är också viktiga komponenter, men viktigast av allt är kanske ändå det kontinuerliga lärandet i vardagen.

Lärandet i vardagen är basen i det yrkeslivslånga ­lärandet. Det kräver att det inom ramen för det ordinarie arbetet regelbundet finns tid för att söka, värdera och tillägna sig nya kunskaper i relation till sitt arbete. Det kan handla om att avsätta tid till dialog med kollegor genom fysiska eller digitala möten. Det kan handla om att använda sociala medier för att ­forma sitt eget digitala nätverk med allt från enskilda specialister, ”influencers”, myndigheter och politiker till stora internationella plattformar där forskare, professioner och patienter samlas för att lära av varandra och sprida kunskap.

Tyvärr får vi som förbund alltför ofta signaler om att arbetsgivare inte skapar förutsättningar för det vardagliga lärande som vi arbetsterapeuter behöver – och som borde betraktas som en självklar del i en verksamhets kontinuerliga förbättringsarbete.

Ett lärande i vardagen kräver tid, inte bara genom luft i schemat utan som en återkommande och planerad aktivitet. Det ska vara en lika självklar arbetsuppgift som alla andra, inget som kan prioriteras bort. Det är också viktigt att arbetsgivaren ger oss tillgång till rätt verktyg i form av exempelvis data­baser och digitala system, så att vi inte tvingas använda privata mobiler och uppkopplingar för att söka den kunskap som vi behöver i vårt arbete.

Det är hög tid att arbetsgivarna börjar se det yrkeslivslånga lärandet som en långsiktig och lönsam ­investering och inte som en onödig kostnad. Det är dags att uppvärdera lärandet i vardagen.

Läs mer om lärande i vardagen i Sveriges Arbetsterapeuters ställnings­tagande om forskning, utbildning och ­fortbildning för ett yrkeslivslångt lärande som antogs av fullmäktige i november 2018.

Ida Kåhlin
Ordförande