Träff med utredningen ”En förbättrad elevhälsa"

Sveriges Arbetsterapeuter har träffat utredningen ”En förbättrad elevhälsa”. Det var ett bra möte där vi fick lyfta betydelsen av arbetsterapeuters arbete inom elevhälsan och framföra våra synpunkter på utredningens frågor, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Förbundet kommer att ha en fortsatt nära kontakt med utredningen och lyfta aktuell forskning och goda exempel. Allt för få skolor har i dag arbetsterapeuter anställda, något vi vill förändra. Med fler arbetsterapeuter verksamma i elevhälsan kan elevers aktivitet och delaktighet stärkas och skapa bättre förutsättningar för lärande och hälsa under hela livet.

Mer om hur arbetsterapeuters arbetar inom elevhälsan kan du läsa i Kompetensprofil – arbetsterapeutens insatser inom skolans elevhälsa.