Akademin lanserar ny användarmanual för MOHOST-S 

"Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S)" syftar till att med olika insamlingsmetoder kartlägga personens delaktighet i aktiviteter inom personlig vård, boende, produktivitet och fritid – bortsett från symtom, diagnos eller behandlingsmiljö. Nu lanserar Akademin en uppdaterad användarmanual.

Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S)  är ett MOHO-instrument som har använts i Sverige i mer än 10 år. MOHOST-S är mycket flexibelt och används tillsammans med ungdomar och vuxna samt inom såväl det somatiska som det psykosociala området. I Sverige används det bland annat inom arbetslivsinriktade insatser, öppenpsykiatri och socialtjänsten.

Nu lanserar Akademin en uppdaterad version av MOHOST-S med följande nyheter:

  • Omarbetade texter
  • Nya referenser
  • Nytt avsnitt om analys, tolkning och uppföljning av bedömningen
  • ICF-mappningen har uppdaterats utifrån Socialstyrelsens senaste version 2024
  • En fallbeskrivning från primärvården om en person med ångest och autism har tillkommit

Se till att din verksamhet har senaste manualen! Läs mer  och beställ den i webbutiken

Akademin erbjuder även kurs i MOHOST-S (vari användarmanualen ingår). Majkursen är fullbelagd men du kan skriva upp dig på vår intresselista för kommande kurstillfällen.