Våra stipendiater

Det blev Paula Malinen och Annicka Appelberg som fick ta emot 2022 års stipendier från Sveriges Arbetsterapeuter. Båda tilldelas 60 000 kronor var för sina projekt. Grattis säger vi!

paulaPaula Malinen, Göteborg:
Syftet för mitt projekt är att utforska erfarenheter av körkortsprocessen hos unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet förväntas ge vägledning om arbetsterapeutiska insatser kan användas mer strukturerat i samband med körkortsprocessen.

Varför sökte du medel ur förbundets stipendiefond?
Jag sökte stipendiet eftersom jag känner att mitt projekt stämmer väl överens med de krav som stipendiefonden ställer gällande utveckling av arbetsterapi. Syftet för mitt projekt är att utforska upplevelser och erfarenheter av körkortsprocessen hos unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet förväntas både bidra till utveckling framtida arbetsterapeutiska körlämplighetsutredningar och ge vägledning i frågan om arbetsterapeutiska insatser skulle kunna användas mer strukturerat i samband med körkortsprocessen. Detta projekt är min masteruppsats som jag även planerar publicera.

Hur kändes det att få stipendiet?
Det känns fantastiskt roligt! Stipendiet gör det möjligt för mig att äntligen komma i gång med projektet som jag planerat länge. Hittills har jag arbetat med att ta fram projektplan och att få etikprövningsmyndighetens godkännande för projektet, på min fritid. Tack vare stipendiet kommer jag nu kunna avsätta arbetstid för att genomföra projektet.

Vad hade hänt om du inte hade fått det här stipendiet?
Jag arbetar i en ideell förening och det finns inget ekonomiskt utrymme att bedriva större forskningsprojekt på arbetstid. Det finns inte heller någon större organisation eller till exempel forskningsfond där man skulle kunna söka finansiering för forskningsprojekt. Stipendiet jag nu fått är med andra ord helt avgörande för mig, utan det hade jag inte kunnat starta projektet!

Varför tycker du att man ska söka det här stipendiet?
Jag tycker att man ska söka stipendiet för att frigöra tid till att bedriva projekt. Det är så roligt och spännande med forskning och utveckling! Men för att det ska vara hållbart måste en få både vardagspusslet och ekonomin att gå ihop och där kan stipendiet vara till stor hjälp!

annickaAnnicka Appelberg, Lund:
Min studie om aktivitetsbalans i vardagen hos personer med multipel skleros ger mig information som är användbar i mitt arbete, en kunskap som jag har för avsikt att sprida till mina arbetsterapeutkollegor via föreläsningar och förhoppningsvis en artikelpublikation.

Varför sökte du medel ur förbundets stipendiefond?
Jag sökte medel för att kunna ta tjänstledigt från mitt jobb och satsa helhjärtat på att genomföra och färdigställa min forskningsstudie på magisternivå.

Hur kändes det att få stipendiet?
Jag känner mig jätteglad och hedrad att få detta stipendium. Känns som belöning för det jobb man redan har gjort samt kommer att göra färdigställandet mycket motiverande.

Vad hade hänt om du inte hade fått det här stipendiet?
Om jag inte fått stipendiet så hade jag inte haft möjlighet att ta tjänstledigt, således hade genomförandet och färdigställandet av min forskningsstudie på magisternivå tagit längre tid och fått utföras på min fritid. Stipendiet innebär att jag själv kan få till en bättre aktivitetsbalans under denna tid och troligen uppleva mindre stress samt lyckas bättre med sammanställandet av uppsatsen.

Varför tycker du att man ska söka det här stipendiet?
Att söka och få stipendiet är motiverande och möjliggör/underlättar att man kan engagera sig i studier och forskning, vilket är utvecklande både för mig i min yrkesroll, för patienterna och för verksamheten. Samtidigt är det jätteroligt att ens studie uppmärksammas.

Läs mer om Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond och tidigare stipendiater!