Här är Årets arbetsterapeut och arbetsterapeutstudent 2023

Catrin Knutsson och Hólmfríður Ásbjarnardóttir
I dag på förbundets frukostseminarium tillkännagavs att Catrin Knutsson, till vänster, är Årets arbetsterapeut 2023 och att Hólmfríður Ásbjarnardóttir, till höger, är Årets arbetsterapeutstudent 2023. Foto Catrin: André de Loisted. Foto Frida: Anders Bayly

Catrin Knutsson, Dalby vårdcentral, är Årets arbetsterapeut 2023 och Hólmfríður "Frida" Ásbjarnardóttir, Karolinska Institutet, är Årets arbetsterapeutstudent 2023. Stort grattis!

Förbundets frukostseminarium i dag på Arbetsterapins dag, som du kan se här i efterhand, avslutades med att förbundsordförande Ida Kåhlin tillkännagav vinnarna av Årets arbetsterapeut och Årets arbetsterapeutstudent 2023.

Catrin Knutsson

Utmärkelsen Årets arbetsterapeut 2023 tilldelas arbetsterapeuten Catrin Knutsson, Dalby vårdcentral, som på ett systematiskt sätt utvecklat arbetsterapin inom primärvården i Skåne.

Hólmfríður Ásbjarnardóttir

Utmärkelsen Årets arbetsterapeutstudent 2023 tilldelas Hólmfríður Ásbjarnardóttir, Karolinska Institutet, som genom ett aktivt studentengagemang bidragit till att sprida kunskap om arbetsterapi inom och utanför det egna lärosätet.


Hedersomnämnande

Juryn valde också att dela ut ett hedersomnämnande i studentkategorin: Malin Elimä och Anna Ågren, Luleå Tekniska Universitet, för examensarbetet Social delaktighet på lekplatser – Erfarenheter från föräldrar till barn med fysiska funktionsnedsättningar.

Juryn för utmärkelsen 2023

  • Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet
  • Agneta Petersson, Riksförbundet HjärtLungs representant i Samverkansrådet
  • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, VU, ordförande i juryn
  • Kristina Hultman, 1:e vice ordförande, VU
  • Katja Alexanderson, chefredaktör Tidskriften Arbetsterapeuten
  • Hanna Metaj, ordförande för Sveriges Arbetsterapeutstudenter