"Den lokala lönebildningen utifrån HÖK T" är uppdaterad

I "Den lokala lönebildningen utifrån HÖK T" samlar vi löneavtalet och några av dess bilagor tillsammans med förbundets kommentarer. Du hittar också en hel del handfasta tips inför löneöversynens olika moment. Broschyren har fått ett uppdaterat utseende och innehåller en ny intervju, med den lokala ombudsmannen Mikaela Eriksson från Karlstad.

Omslagsbild

Broschyren Den lokala lönebildningen utifrån HÖK T är en medlemsförmån som endast du som medlem i förbundet kan ladda ner eller beställa. Läs mer om den i webbutiken eller ladda ner den direkt via Min sida (scrolla ner en bit på sidan, till Material om lön).