Vi vill veta vad du tycker!

Under april genomför Novus, på uppdrag av Sveriges Arbetsterapeuter, en undersökning där alla yrkesverksamma medlemmar får ge sin syn på kvaliteten på medlemskapet.

– Förra gången undersökningen genomfördes fick vi mer än godkänt och hade förbättrat resultaten inom samtliga mätområden. Nu hoppas vi att den positiva trenden fortsätter, säger förbundsdirektör Malin Nordstrand.

Undersökningen som du får via mejl från Novus är aktiv 11 april till och med 2 maj.

Tack för din medverkan!