Välkommen till Hjälpmedelsriksdagen 2024

Banner för Hjälpmedelsdagen

Den 14 maj är du välkommen till Hjälpmedelsriksdagen 2024 – för vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

På Hjälpmedelsriksdagen 2024 samlas politiker, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.

Sveriges Arbetsterapeuter är en av aktörerna bakom dagen och förbundsordförande Ida Kåhlin medverkar i en panel som kommer att tala om Hur säkerställer vi jämlik tillgång till hjälpmedel i den nära vården?

Missa inte heller inspirationsseminariet En välfärd styrd av kunskap- hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser behöver användardriven innovation och pragmatiska ledare, med arbetsterapeuterna Katarina Baudin, Linda Nordbäck, Gunilla Kjellby Wendt och Sarah Bergqvist.

Du kan välja att antingen delta fysiskt på plats på Svenska Mässan i Göteborg eller ta del av programmet digitalt.

Program och anmälan