Vårdförbundets strejk – det här gäller

Med anledning av den pågående konflikten mellan Vårdförbundet, SKR och Sobona omfattas nu flera av Vårdförbundets medlemmar av blockad, varsel och strejk. Här kan du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter läsa om vad som gäller för dig.

Neutralitet

När ett fackförbund ska eller har vidtagit en konfliktåtgärd (strejk, blockad eller liknande) på en arbetsplats som också har medlemmar från andra fackförbund, så omfattas inte dem av konfliktåtgärderna. Det konfliktande fackförbundet kan begära att andra fackförbunds medlemmar ska förhålla sig neutrala i konflikten. Vårdförbundet har inkommit med en sådan begäran till Sveriges Arbetsterapeuter.

Sveriges Arbetsterapeuter är neutrala – vad innebär det för mig?

Det betyder att du ska arbeta som vanligt och göra de arbetsuppgifter du normalt gör. Det innebär även att du kan behöva arbeta mer- eller övertid om det behövs för att slutföra dina arbetsuppgifter. Du ska däremot inte göra arbetsuppgifter som normalt skulle utföras av en konfliktande kollega.

Arbetsgivare kan behöva göra förändringar i till exempel scheman eller ändringar i semester. Under Vanliga frågor och svar nedan kan du läsa mer om vad som gäller om arbetsgivaren vill göra förändringar i redan beviljad semester.

Kontakta oss

För mer detaljer rekommenderar vi att du kontaktar ditt lokala ombud eller vår fackliga rådgivning.

Vanliga frågor och svar

Vad är AkademikerAlliansen?

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund, varav Sveriges Arbetsterapeuter är ett. AkademikerAlliansen förhandlar och tecknar alla centrala kollektivavtal för samtliga medlemsförbund.

Bakgrund avtalsrörelsen

Den 28 mars blev AkademikerAlliansen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona överens om ett nytt avtal. Ett avtal som AkademikerAlliansen är nöjda med. Det innebär också att AkademikerAlliansen som består av 16 förbund, däribland Sveriges Arbetsterapeuter, har ett gällande löneavtal som löper tills vidare, vilket innebär att medlemmar i respektive förbund omfattas av fredsplikt.

Läs också Så fungerar avtalsrörelsen.