Tack för enkätsvar! Träff med Arbetsförmedlingen om Steg till arbete

Ett varmt och stort tack till alla medlemmar som arbetat eller arbetar inom Arbetsförmedlingens insats Steg till arbete och som besvarat Sveriges Arbetsterapeuters enkät! Enkätsvaren är alarmerande.

Bakgrund

Mot slutet av 2023 började vi få oroväckande signaler om att allt inte stod rätt till inom Arbetsförmedlingens insats Steg till arbete. Medlemmar hörde av sig till förbundets fackliga rådgivning och berättade att de inte fick rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Samtidigt nåddes vi av uppgifter att flera hundra externa klagomål strömmat in till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen måste ta ansvar

Förbundet genomförde därför en enkät för att få en uppfattning om problemens omfattning och som ett underlag för en dialog med Arbetsförmedlingen. En första analys är nu gjord och resultaten är alarmerande. Vi arbetar nu med att färdigställa en presentation, som vi kommer att delge representanter för Arbetsförmedlingen på ett möte den 3 maj. Efter det återkommer vi med mer information till medlemmarna.

– Nu vill vi att myndigheten tar ansvar för den uppkomna situationen, konstaterar Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande.

Viktig information och råd till berörda medlemmar

Maria Yngvesson, förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter, ger följande råd:

– Välkommen att kontakta ombudsmännen i förbundets fackliga rådgivning om du behöver råd och stöd! Förbundet representeras i Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtal i privat sektor. Även om Akademikerförbunden inte har kollektivavtal på arbetsplatsen, har Sveriges Arbetsterapeuter fortfarande rätt att representera medlemmarna i enskilda ärenden och tvisteförhandlingar. Även om det saknas kollektivavtal, kan vi hjälpa till vid tvister eller individuella förhandlingar.

– Det är viktigt att hjälpa Arbetsförmedlingen att få en rättvisande bild av situationen. Du kan göra ett anonymt klagomål på Arbetsförmedlingens webbplats, tipsar Maria Yngvesson.

Synpunkt på leverantör

Synpunkt på verksamhet