Sista chansen att motionera!

Lördag den 15 juni vid midnatt är sista chansen att motionera till årets fullmäktige!

Vart tredje år träffas ett 60-tal förtroendevalda som utses vid kretsarnas årsmöten och av Sveriges Arbetsterapeutstudenter för att besluta om vilka frågor och vilken inriktning förbundet ska jobba med framöver.

Här kan du motionera till Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 2024 som äger rum 22-23 november.