Medlemmarna fortsatt nöjda med förbundet visar ny undersökning

Novus har återigen tagit tempen på Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar om hur nöjda de är med sitt medlemskap. "Vi hade ett fantastiskt resultat vid mätningen för två år sedan och höjde vårt nöjdhetsindex till 92 av 100, säger förbundsdirektör Malin Nordstrand. Vi befäster nu den positionen men ökar vad gäller nöjdhet, relevans och prisvärdhet."

– Det känns jättebra, att medlemmarna enligt undersökningen är nöjda med både pris och innehåll i medlemskapet! Nu fördjupar vi oss i resultatet och tittar på hur vi kan erbjuda ännu bättre verksamhet för våra medlemmar.

Medlemsantalet för förbundet är stabilt. Förklaringen tror Malin är att arbetsterapeuter ser värdet av det arbete som förbundet gör, såväl för den individuella medlemmen som för arbetsterapeuter som yrkeskår.