Med anledning av lagda varsel kommuner, regioner och Sobona bolag (HÖK/AB)

Den 28 mars blev AkademikerAlliansen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona överens om ett nytt avtal. Ett avtal som AkademikerAlliansen är nöjda med. Det innebär också att AkademikerAlliansen som består av 16 förbund, har ett gällande löneavtal som löper tillsvidare, vilket innebär att medlemmar i respektive förbund omfattas av fredsplikt.

Med anledning av att flera förbund ännu inte tecknat motsvarande avtal eller lagt varsel om konfliktåtgärder för sina medlemsgrupper som arbetar i kommuner, regioner och kommunala företag så är det på sin plats med ett förtydligande.

Det är viktigt med neutralitet om och när andra förbund går ut i strejk inom kommuner, regioner och Sobona bolag (HÖK/AB)
När ett fackförbund ska eller har vidtagit en konfliktåtgärd (strejk, blockad eller liknande) på en arbetsplats som också har medlemmar från andra fackförbund, så omfattas inte de senare av åtgärden. Det konfliktande fackförbundet kontaktar övriga fackförbund som bedöms organisera medlemmar med samma eller närliggande arbetsuppgifter, med information om konflikten och en begäran om att övriga förbund och dess medlemmar ska hålla sig neutrala i konflikten. Att hålla sig neutral innebär att du inte ska utföra arbete som de medlemmar som omfattas av konflikten annars skulle ha utfört, men däremot ska neutrala arbetstagare fortsätta att utföra sitt eget ordinarie arbete.

Det innebär att du som medlem är skyldig att utföra dina egna arbetsuppgifter men får inte göra arbetsuppgifter som omfattas av konfliktvarslet och som normalt skulle utföras av en kollega och är medlem hos ett förbund som är i konflikt. För mer detaljer rekommenderar vi att du kontaktar ditt lokala ombud eller vår fackliga rådgivning.

Läs mer på AkademikerAlliansens webb.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund, varav Sveriges Arbetsterapeuter är ett. AkademikerAlliansen förhandlar och tecknar alla centrala kollektivavtal för samtliga medlemsförbund.