Kretsnätverket – nytt forum för dig med uppdrag för kretsstyrelsen

Kretsnätverket är ett forum där alla med ett uppdrag kopplat till en kretsstyrelse kan chatta och inspirera och tipsa varandra om allt som har med engagemanget i kretsen att göra.

Kretsnätverket är tänkt att fungera som ett GDPR-säkert alternativ till Facebook. Man går med genom att anmäla sig i förbundets Akademi och så snart kansliet kontrollerat medlemskap i förbundet kan man gå in och chatta med alla andra som är där.

Ju fler som går med och bidrar, desto bättre kommer Kretsnätverket att bli!

Här anmäler du dig till Kretsnätverket.