Enkät om arbetsmiljö, aktivitetsbalans och hälsa – var med och svara!

Arbetar du i kommunal eller regional primärvård och vill delta i ett forskningsprojekt med syftet att undersöka hur arbetsterapeuter i den regionala och kommunala primärvården skattar sin arbetsmiljö, aktivitetsbalans och hälsa? Svara då på Lunds universitets enkät, som genomförs i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, senast den 26 maj.

För att få en förståelse för vad som får arbetsterapeuter att trivas, utvecklas och stanna kvar i primärvården är det viktigt att öka kunskapen om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras då det gäller arbetsmiljö, aktivitetsbalans och hälsa.

Att medverka i forskningsprojektet, som genomförs av Lunds universitet, innebär att du fyller i en webbenkät som beräknas ta 15–20 minuter att besvara. Enkäten är öppen för alla arbetsterapeuter verksamma på primärvårdsnivå i region och kommun och för både medlemmar i förbundet och icke medlemmar. Mer information om studien och enkäten hittar du via knappen nedan.

Ju fler som är med och besvarar – desto bättre möjlighet för förbundet att kunna påverka i riktning mot en bra arbetsmiljö och aktivitetsbalans i primärvården!

Besvara enkäten