Åldersfixering och karriärvägval

Nu kan du se den Sacogemensamma Akademikerveckans föreläsning på temat åldersfixering och karriärvägval.

Vi lever i en tid som ofta fokuserar starkt på ålder, vilket kan leda till att vi känner att vi har fel ålder under hela livet. Samtidigt står vi inför en förändrad arbetsvärld där många av oss kommer att jobba längre och överväga karriärbyten mitt i livet. Anpassar sig arbetsgivarna till dessa förändringar och nya sätt att arbeta?

Föreläsningen är bara tillgänglig för medlemmar – du hittar länken på Min sida.