Webbinarium om kompetensmodeller

AkademikerAlliansen, SKR och Sobona har partsgemensamt tagit fram rapporten ”Kompetensmodeller för akademiker”. Nu bjuder AkademikerAlliansen in till webbinarium som ger dig möjlighet att lyssna till framgångsfaktorer och utmaningar med kompetensmodeller och med möjlighet att ställa frågor till medverkande i rapporten.

Webbinariet riktar sig i första hand till förtroendevalda inom AkademikerAlliansen.

4 september klockan 10:45 – 12:00.

Anmäl dig här

Rapporten visar bland annat att kompetensmodeller kan vara ett bra verktyg i den individuella lönesättningen. Viktiga framgångsfaktorer är att jobba ihålligt över tid med kompetensmodellerna och i nära samverkan med yrkesaktiva akademiker. I en del regioner har kompetensmodeller varit en nyckel för att attrahera och behålla viktig kompetens i verksamheten.

- Jag är väldigt glad över den här nya rapporten. Den visar tydligt hur kompetensmodeller kan göra anställda mer delaktiga i sin lön- och yrkesutveckling. En viktig framgångsfaktor är välfungerande lokalfacklig samverkan. säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Kort om kompetensmodeller
Kompetensmodeller kallas också för kompetensstegar eller karriärmodeller och de finns redan i nästan alla regioner och i många kommuner. Modellerna kartlägger kompetensen hos yrkesaktiva och är tänkta att försöka fånga in anställdas specialistkompetenser, yrkeserfarenhet och meriter.

Här finns hela rapporten att läsa.