Vi växer med rekordmånga studentmedlemmar

För tredje året i rad visar våra mätningar på att allt fler av Sveriges arbetsterapeutstudenter väljer att gå med i förbundet.

– Det är fantastiskt att vi växer så mycket, säger Hanna Metaj, ordförande i Sveriges Arbetsterapeutstudenter. Studentmedlemmarna är framtidens arbetsterapeuter. Det är tack vare studenterna som förbundet också i fortsättningen kommer att stå starkt i arbetet för bättre villkor och professionens utveckling.

Utvärderingen av studentmedlemskapet genomförs i mars varje år av Hanna Svensson, studentombudsman på Sveriges Arbetsterapeuter.

– Årets mätning visar på rekordmånga studenter i förbundet, både när jag tittar på antal studentmedlemmar och andel studentmedlemmar av samtliga registrerade studenter på arbetsterapeutprogrammen i Sverige. Parallellt med detta växer andelen studentmedlemmar på alla studieorter och inom alla terminer, med något undantag. Att nästan alla arbetsterapeutstudenter väljer att gå med i förbundet är oerhört roligt! Det är också ett kvitto på att studenterna ser en tydlig nytta med medlemskapet.

Stort tack för förtroendet!